• Română
  • Polski

Poświęcenie siedziby Związku Polaków w Rumunii

0

Wizyta duszpasterska, zwana kolędą, to odwiedziny księży w domach parafian. Tradycja ta sięga czasów średniowiecznych.

Pozwala na bezpośredni kontakt wiernych z duchownymi. W Kościele katolickim obowiązek kolędowania określa prawo kanoniczne: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując” (kan. 529 §1).

W polskim, a także rumuńskim Kościele katolickim za czas wizyt duszpasterskich przyjęto okres po świętach Bożego Narodzenia, trwający do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego. Rodzaj takich wizyt znany jest wśród katolików także w innych krajach, ale nie są one tak powszechne i niekoniecznie związane są z okresem Bożego Narodzenia.

Księdza przyjmuje się przy stole nakrytym białym obrusem ze świecami, krzyżem, czasem także wodą święconą i kropidłem. Wizytę rozpoczyna modlitwa, po czym następuje poświęcenie domostwa i błogosławieństwo dla rodziny. Zgodnie z tradycją drzwi oznacza się kredą, pisząc inicjały C+M+B (Christus Mansionem Benedicat – Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu) i rok na znak, że domownicy przyjęli kolędę.

Ponieważ siedziba Związku Polaków w Rumunii jest domem wszystkich Polaków mieszkających w Rumunii, 28 stycznia 2019 r. ks. Iosif Păuleţ – dziekan Bukowiny i proboszcz kościoła pw. św. Jana Nepomucena wraz z wikariuszem Robertem Budău i klerykiem Ştefanem Emanuelem Simionem podczas kolędy poświęcili Dom Polski w Suczawie, wypowiadając słowa: „Pokój temu domowi i wszystkim, którzy tutaj pracują”.

Wydarzenie to było doskonałą okazją dla polskiej wspólnoty z Suczawy do spotkania, rozmów i spędzenia wspólnie czasu. Po poświęceniu Domu Polskiego śpiewano kolędy i spożywano przygotowany na tę okazję poczęstunek. W spotkaniu udział wzięli: prezes Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher i poseł w Parlamencie Rumunii z ramienia mniejszości polskiej Victoria Longher oraz członkowie Stowarzyszenia Polaków w Suczawie i pracownicy Związku Polaków w Rumunii.

Tłum. Elżbieta Wieruszewska-Calistru

Share.