• Română
  • Polski

Realizacja postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych w Rumunii

0

Rada Europy otrzymała 2 marca 2016 r. II raport z realizacji przez Rumunię Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych. Komitet ekspertów do spraw Europejskiej karty języków analizuje obecnie raport przedłożony przez rumuńskie władze i wypracuje z kolei własny, zawierający szczegółowe zalecenia dotyczące polepszenia sytuacji języków mniejszościowych w Rumunii. Raport ten będzie następnie przedmiotem uwagi Komitetu Ministrów Rady Europy, który zdecyduje o przedłożeniu dodatkowych zaleceń w sprawie stosowania Europejskiej karty przez Rumunię.

W celu bezpośredniego uzyskania informacji dotyczącej sytuacji języków mniejszościowych, przedstawiciele Komitetu ekspertów, w osobach: Vera Klopcic, Mara Michaelider i Ion Diaconu odwiedzili Rumunię i spotkali się z reprezentantami mniejszości narodowych.

Spotkanie z przedstawicielami Związku Polaków w Rumunii zostało zaplanowane na dzień 12 maja 2016 r. Ze strony organizacji polonijnej w spotkaniu udział wzięli: Radu Alexandru Râșca, prezentujący zagadnienia dotyczące kwestii prawnych i administracyjnych, Alina Valentina Spaine – kultury i środków masowego przekazu oraz Iuliana Agneșca Dascălu – prezentująca kwestię szkolnictwa.

Podczas spotkania zadbano o tłumaczenie z języka rumuńskiego na angielski i odwrotnie, przy czym nasi reprezentanci rozmawiali z Komisją ekspertów bezpośrednio w języku angielskim.

Zaprezentowali oni ekspertom szczegółowe informacje dotyczące stosowania języka poskiego w wyżej wymienionych obszarach. Komisję zaniteresowana była także problemami, na jakie napotyka w tym względzie polską społeczność.

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych ma na celu ochronę historycznych języków regionalnych lub mniejszościowych w Europie, stanowiących wkład w zachowanie i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego, tradycji i wartości europejskich. Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych została zatwierdzona w Strasburgu w listopadzie 1992 r. Rumunia podpisała ją 17 czerwca 1995 r. i ratyfikowała w 2007 r. ustawą nr 282. Dokument wszedł w życie w stosunku do Rumunii z dniem 1 maja 2008 r.

Tłum. E. Wieruszewska-Calistru

Share.