• Română
  • Polski

ROK 2009 – ROKIEM ROCZNIC

0

Rok 2009 od samego początku zapowiada się bardzo ciekawie. Został nazwany Rokiem Rocznic, gdyż w tym okresie będziemy obchodzić wiele ważnych wydarzeń, nie tylko w skali krajowej, ale i międzynarodowej.
Międzynarodowy Rok Astronomii – ogłoszony podczas 62 Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
w dniu 20 grudnia 2007 r., w obchodach którego weźmie udział 140 państw, w tym również Polska. „Rok Astronomii jest okazją, by wszyscy, którzy na co dzień nie zdają sobie sprawy z tego czym jest Kosmos i jakie jest w nim nasze miejsce, spojrzeli w niebo i się nad tym zastanowili” – powiedział Stanisław Bajtlik z warszawskiego Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, który został wybrany przewodniczącym ds. obchodów Roku Astronomii w Polsce.
Rok Jerzego Grotowskiego – obchodzony pod auspicjami UNESCO w 10. rocznicę śmierci artysty i 50. rocznicę utworzenia Teatru Laboratorium. Program Roku Grotowskiego 2009 obejmuje wiele wydarzeń artystycznych i naukowych, takich jak konferencje, festiwale, wystawy, spotkania, które odbędą się we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie oraz za granicą: w Sta-nach Zjednoczonych, Danii, Niemczech, Czechach, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i na Kubie. W ramach Roku Grotowskiego odbędą się także dwa festiwale. Od 31 marca do 5 kwietnia 2009 r. Premio Europa per il Teatro, uroczystość wręczenia Europejskiej Nagrody Teatralnej Krystianowi Lupie. Natomiast od 14 do 30 czerwca 2009 r. odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Świat Miejscem Prawdy. W 2009 r. nakładem Instytutu Grotowskiego ukaże się szereg wydawnictw w języku polskim i angielskim, nad którymi Instytut współpracuje z British Grotowski Project oraz innymi zagranicznymi Instytutami.
Rok Rodzinnej Opieki Zastępczej – Sejm Rzeczy-pospolitej Polskiej wydał 8 października 2008 r. ustawę, uznając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osie-roconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce.
Rok Polskiej Demokracji – 7 listopada 2008 r. Senat przyjął Uchwałę o ustanowieniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji. Minęła 90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a 4 czerwca 2009 r. upłynie 20 lat od wyborów, które oznaczały „powrót Rzeczy-pospolitej Polskiej do rodziny krajów demokratycznych”. Podkreślono, że wówczas do istnienia został przywrócony Senat, a wybory w 1989 r. były w pełni wolne i demo-kratyczne.
Rok Juliusza Słowackiego – Posłowie Komisji Kultury przekazali Sejmowi projekt uchwały o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Słowackiego w dwusetną rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci tego wielkiego wieszcza naro-dowego. Jak do tej pory Sejm nie ogłosił w tej sprawie żadnej decyzji.
Oprócz tylu obchodów rocznic o zasięgu ogólno-polskim czy międzynarodowym, ustanowiono wiele lokalnych. Najważniejsze z nich to: Rok Wojciecha Korfantego na Śląsku – obrońcy polskości Górnego Śląska, polityka, publicysty i działacza narodowego oraz Rok Jana Pawła II w Wadowicach – na pamiątkę uczczenia 30. rocznicy pielgrzymki do swojego rodzinnego miasta oraz 10. rocznicy ostatniego spotkania z wadowiczanami na rynku.

Share.