• Română
  • Polski

Się VIII Zjazd Związku Polaków w Rumunii

0
0% Awesome

1 marca tr. w Domu Polskim w Suczawie odbył się VIII Zjazd Związku Polaków w Rumunii.

Porządek dnia był następujący:

otwarcie Zjazdu,

sprawozdanie Zarządu

zmiany w statucie zgodnie z nowym prawodawstwem

wybory prezesa i kierownictwa na kolejną kadencję.

Na prezesa Związku Polaków w Rumunii wybrany został po raz kolejny poseł Gerwazy Longher 146 głosami za, 2 przeciw i 2 wstrzymującymi się. Będzie to już jego czwarta kadencja.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes Związku Polaków w Rumunii – Gerwazy Longher

Wiceprezes – Bogdan Polipciuc

Wiceprezes – Cazimir Longher

Sekretarz – Janina Bivol

Skarbnik – Anton Perlanovschi

Skład Komisji Sądu Koleżeńskiego:

  1. Cazimir Metec
  2. Mateuș Staszkovian
  3. Gabriel Klimowicz

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Cazimir Scepanschi

2. Rozalia Bucevschi

3. Iosif Tunea

W Zjeździe uczestniczyło 150 delegatów z 14 lokalnych organizacji zrzeszonych ze Związkiem Polaków w Rumunii.

Zaproszenie do udziału w Zjeździe przyjął J.E. Marek Szczygieł – Ambasador RP w Bukareszcie, który odczytał list Prezydenta RP. Władze samorządowe reprezentowali Cătălin Nechifor, przewodniczący Rady Okręgu Suczawa, i burmistrz Suczawy Ion Lungu. Obecni byli także prezes Związku Ukraińców w Rumunii – Region Bukowina Boreslav Ștefan Petrașuc oraz księża z dziekanatu bukowińskiego z ks. dziekanem Iosifem Păulețem.

Uczestnicy Zjazdu wykazali się jednomyślnością w podejmowaniu decyzji na rzecz polskiej społeczności w Rumunii.

Share.