• Română
  • Polski

Spotkanie z Adam Burakowski Jassy

0

30 maja w wyjątkowej atmosferze księgarni uniwersyteckiej „Orest Tafrali” polski historyk dr Adam Burakowski zaprezentował swoją książkę „Dyktatura Nicolae Ceauşescu 1965-1989” z podtytułem „Geniusz Karpat” („Dictatura lui Nicolae Ceauşescu 1965-1989. Geniul Carpaţilor”), będącą jego pracą doktorską.

Prezentację książki zorganizowało wydawnictwo Polirom i Instytut Polski w Bukareszcie. W spotkaniu z autorem wzięli udział: Luiza Săvescu – ekspert ds. kultury w Instytucie Polskim w Bukareszcie, Adrian Şerban z wydawnictwa
Polirom, który moderował spotkanie, tłumacz książki Vasile Moga oraz
dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu „Al. I. Cuza” w Jassach Alexandru Florin Platon i publicysta Liviu Antonesei.
Zaproszeni goście zaprezentowali książkę, jednogłośnie uznając ją za wyjątkowe dokonanie. Prof. Alexandru Florin Platon podkreślił fakt, że dr Adam Burakowski jest najmłodszym przedstawicielem szkoły znakomitych polskich historyków, zajmujących się przeszłością Rumunii. Z podziwem wyrażał się także o naukowej wartości książki i o ogromie drobiazgowej pracy włożonej w jej dokumentację.

Publicysta Liviu Antonesei natomiast wysoko ocenił dokładność informacji zawartych w książce i uznał, że ta wyjątkowa praca powinna dać impuls rumuńskim historykom do pisania o czasach komunizmu w Polsce. Dr Adam Burakowski podziękował wszystkim za docenienie jego książki i tak liczną obecność na spotkaniu i podkreślł, że jej napisanie nie byłoby możliwe bez dostępu do dokumentów z archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz bez wsparcia profesorów: Jadwigi Staniszkis, Andrzeja Paczkowskiego, Wojciecha Roszkowskiego i Jana Kofmana. Podziękował także warszawskiemu wydawnictwu Trio, które w 2008 r. opublikowało „Geniusza Karpat” w języku polskim oraz Instytutowi Polskiemu w Bukareszcie za pomoc w wydaniu rumuńskiej wersji książki. Na zakończenie autor odpowiedział na pytania publiczności i podpisywał swoje książki.

Tłum. E. Wieruszewska-Calistru

Share.