• Română
  • Polski

„Uczmy się od starszych – solidarność między pokoleniami!”

0

„Să învățăm de la bătrânii noștri – solidaritate între generații!”

W dniach 12-15 września tr. z inicjatywy Związku Polaków w Rumunii i we współpracy z mniejszościami narodowymi z Bukowniny: ukraińską, Rosjan Starowierców i niemiecką, zrealizowano projekt, sfinansowany przez Departament Relacji Interetnicznych pod nazwą „Uczmy się od straszych – solidarność między pokoleniami!”.

Celem projektu było zwrócenie uwagi na wkład osób starszych w zachowanie tożsamości mniejszości narodowych i popularyzacja tego faktu. Inicjatywa miała uaktywnić uczestniczące w projekcie strony i zmobilizować je do podjęcia działań popularyzujących ideę aktywnego starzenia się oraz na rzecz wzmocnienia więzi między pokoleniami.

Równie ważnym zadaniem było wyszukanie i poznanie tradycyjnych rzemiosł i osób starszych zajmujących się ręcznym wytwarzaniem różnorodnych wyrobów, popadających w zapomnienie z powodu braku zainteresowania ze strony młodego pokolenia dla zachowania w pamięci tego ważnego wkładu w tożsamość narodową poszczególnych mniejszości. W ten sposób w ciągu czterech dni trwania projektu nauczyliśmy się od mniejszości polskiej wyszywać lniane chusteczki koralikami i poznaliśmy arkana bednarstwa i rzeźbienia w drewnie, odwiedziliśmy wspólnotę Rosjan Starowierców, gdzie zostaliśmy ciepło przyjęci przez prezesa i wiceprezesa organizacji oraz nauczycieli, którzy opowiedzieli nam o sobie, zespół „Ciresica” zaprezentował ciekawy program artystyczny, a potem uczliśmy się malować na papierze, drewnie i kamieniu i wyszywać koralikami elementy stroju ludowego.

14 września pojechaliśmy do Brodina, gdzie miejscowe gospodynie zaskoczyły nas wyjątkową umiejętnością malowania jajek woskiem czy różnymi farbami, po czym uczyły nas jak się wykonuje „wyszywane” jajko. Niedzielę, 15 września, spędziliśmy w gościnie u mniejszości niemieckiej w jej siedzibie w Suczawie, gdzie uczyliśmy się malować ikony na szkle i wyszywać chusteczki. Było to bardzo piękne doświadczenie i wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni.

Wszystkie te działania pozwoliły nam lepiej się poznać nawzajem oraz docenić tradycyjne wyroby rąk ludzkich, powstające w warsztatach rzemieślniczych.

Tłum. E. Wieruszewska-Calistru

GALERIA

0% Awesome
Share.