• Română
  • Polski

V. Zjazd rumuńskiej Polonii

0
Zgodnie ze Statutem Związku Polaków w Rumunii Walne Zjazdy przedstawicieli Polonii rumuńskiej zrzeszonej w organizacji odbywają się co cztery lata. Są okazją do przeprowadzenia analizy działalności Związku za ten okres, jego oceny, podsumowania, jak i ważnym momentem wyboru władz.
V. już Zjazd odbył się w siedzibie Związku Polaków w Rumunii, czyli w Domu Polskim w Suczawie 28 października 2006 roku. Po słowach konsul Anny Zalewskiej, skierowanych do zebranych przedstawicieli wszystkich polonijnych środowisk z Rumunii, odczytano sprawozdania z czteroletniej działalności, sprawozdanie finansowe oraz z działań organizacji młodzieżowej. Stanowiły one podstawę dalszej części poświęconej dyskusjom. Najwięcej miejsca poświęcono kwestiom przyszłości Związku, jego kształtu i roli na najbliższe lata, problemom związanym z uaktywnieniem młodego pokolenia oraz pasywną postawą niektórych polonijnych środowisk.
Część poświęcona wyborowi władz Związku przebiegła nadzwyczaj sprawnie. Delegaci na Zjazd zgodnie zdecydowali o wyborze na kolejne cztery lata dotychczasowych władz – prezesa Gerwazego Longhera i jego zastępców: Kazimierza Longera i Bogdana Polipciuca. Sekretarzem została Janina Bivol, a skarbnikiem Toni Perlanovschi. Do Zarządu Związku Polaków, oprócz prezesów 15 terenowych Stowarzyszeń, wchodzą także bezfunkcyjni członkowie, których również wybrano podczas Zjazdu, jak również skład poszczególnych komisji.
V. Zjazd Polonii rumuńskiej zakończyło popołudniowe spotkanie delegatów w mniej już pracowitej i oficjalnej atmosferze. Nieczęsto bowiem mają oni okazję do spotkania w tak szerokim gronie.
Share.