• Română
  • Polski

VII ZJAZD ZWIAZKU POLAKOW W RUMUNII

0

Na dzień 20 marca 2010 r. zwołano VII. Zjazd Związku Polaków w Rumunii, odbywający się zgodnie z postanowieniami statutu co 4 lata. W zjeździe udział wzięło 150 delegatów reprezentujących 14 stowarzyszeń z całej Rumunii.

Podczas części oficjalnej za stołem prezydialnym zasiedli: Gerwazy Longher, Bogdan Polipciuc, Cazimir Longher, Stanislava Iachimovschi i Anton Perlanovschi. Prezes Związku Polaków w Rumuni Gerwazy Longher przywitał przybyłych gości: przewodniczącego Rady Wojewódzkiej w Suczawie, marszałka Gheorghe Flutura, konsul RP w Bukareszcie Annę Zalewską, senatora PDL Sorina Fodoreanu, duchownych z dziekanatu bukowińskiego z ks. dziekanem Ştefanem Babiaşem na czele oraz wszystkich delegatów.

Jako pierwszy głos zabrał Gheorghe Flutur – podkreślił wieloetniczny charakter Bukowiny, zwanej „Europą w miniaturze”, odniósł się do dobrej współpracy z władzami Związku Polaków, a także wysoko ocenił zalety Polaków, będących ludźmi uczciwymi, gościnnymi i dobrymi gospodarzami. Konsul Anna Zalewska przekazała przesłanie Ambasadora RP w Bukareszcie, podziękowała za zaproszenie, mówiła także o dobrej współpracy placówki dyplomatycznej ze Związkiem Polaków w Rumunii. Następnie odczytano list od posła PSD Eugena Bejinariu. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał ks. Ştefan Babiaş – proboszcz parafii suczawskiej i dziekan Bukowiny, a motywem przewodnim jego wystąpienia były słowa mówiące o tym, że każdy czło wiek powinien pozostawić po sobie jakiś trwały ślad.

W części roboczej wybrano prezydium kierujące pracami zjazdu w składzie: Bogdan Polipciuc – prezes, Barbara Breabăn, Anton Perlanovschi, Iosif Irişec i Cazimir Balac. Wybrano także komisje robocze: ds. sporządzenia protokołu (Lucia Maria Şmid, Cristina Cehaniuc şi Ana Zielonka), ds. statutu (Gabriel Climovici, Cazimir Longher i Stanislava Iachimovschi) oraz komisję wyborczą (Danuta Roman, Wilhelm Briac i Iadviga Molner).

Porządek dnia składał się ze sprawozdania Zarządu za okres 2006-2010 zaprezentowanego przez prezesa Gerwazego Longhera, sprawozdania finansowego odczytanego przez Camelię Damian i sprawozdania komisji cenzorskiej przedstawionego przez Vladimira Şcepanschiego, po czym nastąpiły dyskusje oraz omówienie i przegłosowanie nowego statutu.

Po przerwie wybrano władze Związku Polaków w Rumunii na następną czteroletnią kadencję: Gerwazy
Longher – prezes, Bogdan Polipciuc i Cazimir Longher – wiceprezesi, Janina Bivol – sekretarz, Anton Perlanovschi – skarbnik. Dokonano także wyboru komisji cenzorskiej w składzie: Vladimir Şcepanschi, Rozalia Bucevschi i Iosif Tunea oraz komisji sądu koleżeńskiego, do której weszli: Cazimir Meţec, Gabriel Climovici i Tadeus Milescu.

Na zakończenie głos zabrał Gerwazy Longher ponownie wybrany na stanowisko prezesa na kolejną kadencję (2010-2014). Podziękował za okazane mu zaufanie, za głosy delegatów, które obligują i mobilizują do realizacji zaplanowanych działań. Podziękował także za współpracę z poszczególnymi stowarzyszeniami, żywiąc nadzieję, że będzie ona z czasem jeszcze lepsza.

Tłumaczenie E. Wieruszewska-Calistru

Share.