• Română
  • Polski

Warsztaty metodyczne

0

Nieprzerwanie od roku 2003, czyli praktycznie od momentu zainicjowania projektu „Dzieci Bukowiny”, na Bukowinie odbywają się doroczne warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego, nauczycieli przedszkolnych i nauczania początkowego ze szkół i przedszkoli z nauczaniem języka polskiego. Nieprzerwanie także prowadzą je metodycy Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie – Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie (ORPEG – PCN). Tradycyjnie warsztaty towarzyszą Konferencji Metodycznej w ramach projektu „Dzieci Bukowiny”, odbywającej się w październiku. 

Tak się jednak szczęśliwie złożyło, że w tym roku szkolnym mieliśmy okazję gościć warsztaty dwukrotnie: w październiku 2017 r. i w czerwcu 2018 r. W dniach 8-10 czerwca tr. spotkała się z nauczycielami z Bukowiny Małgorzata Małyska, metodyk współpracujący z ORPEG, i poprowadziła warsztaty o tematyce: „Planowanie pracy uwzględniające holistyczne podejście do nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego dzieci w wieku 5-9 lat”.

Od wielu już lat część warsztatów odbywa się w Szkole Podstawowej im. Krystyny Bochenek w Pojanie Mikuli. Tak było i tym razem. Małgorzata Małyska poprowadziła najpierw lekcję języka polskiego z klasą II, a następnie zajęcia warsztatowe z nauczycielami. Kontynuacją były warsztaty w dniach kolejnych w Domu Polskim w Suczawie.

Warsztaty są ważnym i oczekiwanym przez nauczycieli spotkaniem. Dają im co roku impuls do przemyśleń, do poszukiwań nowych form pracy, do samodoskonalenia. Są czasem intensywnej pracy, ale także okazją do bardzo ciekawych i potrzebnych rozmów w czasie wolnym na temat potrzeb edukacyjnych dzieci we współczesnym świecie. Cykliczne spotkania pozwoliły odwiedzającym nas metodykom przez te wszystkie lata zapoznać się ze specyfiką nauczania języka polskiego na Bukowinie i potrzebami edukacyjnymi zarówno nauczycieli, jak i uczniów, co czyni warsztaty bardzo efektywnymi i nastawionymi na bardzo konkretne formy i treści proponowane podczas szkolenia.

Organizatorami czerwcowych warsztatów byli: Związek Polaków w Rumunii, Wojewódzkie Kuratorium Szkolne w Suczawie, goszcząca warsztaty Szkoła Podstawowa im. Krystyny Bochenek w Pojanie Mikuli oraz oczywiście Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, który umożliwił przyjazd metodyka na warsztaty.

Elżbieta Wieruszewska-Calistru

Fot. E. Wieruszewska-Calistru

Share.