• Română
  • Polski

Wczoraj, dnia 30 grudnia 2016 r, zmarł w Warszawie

0

Wczoraj, dnia 30 grudnia 2016 r., zmarł w Warszawie

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Longin Komołowski

Był działaczem związkowym i społecznym. Wybitnym opozycjonistą.

W latach 1997-2001 oraz 2007-2011 był posełem na Sejm RP III i IV kadencji, w latach 1997-2001 pełnił funkcję ministra pracy, a w latach 1999-2001 wicepremiera w rządzie Jerzego Buzka. Był prezesem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w latach 2000-2015, a od 2010 r. był prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem „Milito Pro Christo”, Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Odszedł powszechnie szanowany i ceniony człowiek, głęboko zaangażowany jako prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w życie Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Ojczyzny.

Polonia rumuńska łączy się w żalu z Rodziną, współpracownikami i Polakami spoza granic Ojczyzny, których był oddanym Przyjacielem.

Niech spoczywa w pokoju!

Share.