• Română
  • Polski

DZIEŃ DZIECKA

0

1 czerwca tr. Związek Polaków w Rumunii zorganizował w Nowym Sołońcu obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Był to dzień wyjątkowy dla naszych dzieci, podobnie jak dla wszystkich dzieci na całym świecie. Międzynarodowy Dzień Dziecka jest okazją do świętowania dzieciństwa – najpiękniejszego okresu w życiu każdego człowieka, ale także sposobnością do okazania dzieciom wsparcia, miłości, docenienia ich oraz do promowania praw i dobra dzieci na całym świecie.

W Dniu Dziecka w Nowym Sołońcu uczestniczyli uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza, a także Szkoły Podstawowej im. Krystyny Bochenek w Pojanie Mikuli i Szkoły Podstawowej w Baineț.

Dzieci zaprezentowaly swoje talenty podczas programu artystycznego – tradycyjne i te współczesne piosenki i tańce, a organizatorzy przygotowali dla nich przeróżne zabawy interaktywne. Gośćmi honorowymi byli: Kopciuszek, Królewna Śnieżka i klaun, który przewodził wszystkim zabawom.

Jednym z priorytetowych zadań Związku Polaków w Rumunii jest dbałość o dzieci i młodzież polonijną. Poprzez działania takie jak świętowanie Dnia Dziecka organizacja stara się przekazać młodemu pokoleniu najważniejsze wartości: język, kulturę, tradycje i obyczaje odziedziczone po przodkach.

W Dniu Dziecka w Nowym Sołońcu udział wzięli: Victoria Longher – poseł z ramienia polskiej mniejszości, Gerwazy Longher – prezes Związku Polaków w Rumunii, a także nauczyciele, rodzice i dziadkowie dzieci.

Tłum. Elżbieta Wieruszewska-Calistru

Share.

Informujemy, iż Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczyna realizację II etapu „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.

Niniejszym, Fundacja rozpoczyna nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2019/2020, który będzie trwał od 28 sierpnia do 15 październ ika 2019 r.

https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/