• Română
  • Polski

Dzień Polonii i Polaków z Zagranicy

0

W dniu 2 maja, Polacyz z całego świata, obchodzą Dzień Polonii i Polaków z Zagranicy. Tradycyjnie w tym dniu, Prezydent Polski zaprasza do Warszawy przedstawicieli społeczności polskiej ze wszystkich stron świata. Z tej okazji

Prezes Związku Polaków w Rumunii wziął udział w tych obchodach, jako przedstawiciel Polaków z Rumunii.

Dzień 3 maja, jest kolejnym Dniem Narodowym Polski – Dniem Konstytucji, która była trzecią demokratyczną w świecie (3 maj 1791).

Prezydent Polski Bronisław Komorowski podczas uroczystości w Warszawie zadeklarował że współczesny patriotyzm polski powinien skupić się na modernizacji kraju i że Polska nie powinna koncentrować się jedynie na przyszłości , ale umacniać swoją obecną pozycję polityczną i ekonomiczną

Podczas uroczystości miały miejsce spotkania przedstawicieli Polonii i Polaków z Zagranicy z prezydentem Polski Bronisławem Komorowskim. Z tej okazji prezes Związku Polaków w Rumunii poseł Gerwazy Longher, spotkał się także z prezydentem Polski.

0% Awesome
Share.

Informujemy, iż Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczyna realizację II etapu „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.

Niniejszym, Fundacja rozpoczyna nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2019/2020, który będzie trwał od 28 sierpnia do 15 październ ika 2019 r.

https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/