• Română
  • Polski

Festiwal Zabawy, Radości i Przyjaźni

0

W dniach 25-27 stycznia 2019 r. zespół bukowińskich górali polskich „Sołonczanka” z Nowego Sołońca wziął udział w Festiwalu Zabawy, Radości i Przyjaźni w kopalni soli w Praid, reprezentując Związek Polaków w Rumunii.

W kontekście obchodów dnia 24 stycznia – Zjednoczenia Księstw Rumuńskich, w festiwalu udział wzięły zespoły folklorystyczne, reprezentujące wszystkie mniejszości narodowe z Rumunii: z Banatu, Kriszany, Mołdawii, Maramureszu, Bukowiny, Oltenii i Dobrudży. Celem festiwalu było promowanie wielokulturowości, przyjaźni i zgodnego współżycia.

Festiwal rozpoczął się spotkaniem wszystkich uczestników w ich strojach ludowych w parku centralnym w Praid, w obecności organizatorów i wójta gminy. Mimo niesprzyjającej pogody, występujące zespoły przeszły przy akompaniamencie „Fanfary din Praid” do kopalni soli Praid, gdzie zjechały do bazy wypoczynkowej, znajdującej się w jej podziemiach.

Festiwal otworzył Seprodi Zoltan, dyrektor generalny Krajowego Zrzeszenia Soli S.A., który przywitał wszystkich uczestników. Następnie każdy zespół przedstawił krótki program artystyczny. Zespół „Sołonczanka” wykonał kilka tradycyjnych tańców bukowińskich górali polskich.

Podczas dwóch dni spędzonych w kopalni dzieci zrelaksowały się, korzystając bezpłatnie ze wszystkich rozrywek: parku przygód, dmuchanych zabawek, zjeżdżalni, trampoliny i tyrolek. Kopalnia w Praid zamieniła się więc w dziecięce wesołe miasteczko – miejsce zabawy, radości i przyjaźni.

Pragniemy tą drogą serdecznie podziękować dyrektorowi kopalni Seprodi Zoltanowi oraz organizatorom za zaproszenie.

Tłum. Barbara Breabăn

Share.

Informujemy, iż Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczyna realizację II etapu „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.

Niniejszym, Fundacja rozpoczyna nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2019/2020, który będzie trwał od 28 sierpnia do 15 październ ika 2019 r.

https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/