• Română
  • Polski

Pierwszy Kongres Młodej Polonii

0

Pragniemy poinformować, że w okresie lipiec-sierpień 2016 odbędzie się I KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ w Warszawie i w Krakowie według następującego programu:

 

17.07.16 – 20.07.16                Warszawa                   Forum Młodzieży Polonijnej

21.07.16 – 25.07.16                Warszawa                   Diecezjalne Spotkania Młodych

26.07.16 – 01.08.16                Kraków                        Światowe Dni Młodzieży

Uczestnikami mogą być aktywne osoby w wieku od 18 do 35 lat. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 26 lutego 2016.

Share.

Informujemy, iż Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczyna realizację II etapu „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.

Niniejszym, Fundacja rozpoczyna nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2019/2020, który będzie trwał od 28 sierpnia do 15 październ ika 2019 r.

https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/