• Română
  • Polski

Posiedzenie Zarządu Związku Polaków w Rumunii

0

Posiedzenie Zarządu Związku Polaków w Rumunii

Dnia 6 października 2012, w siedzibie Związku Polaków w Rumunii odbyło się posiedzenie Zarządu.
Na posiedzeniu został wybrany kandydat na wybory parlamentarne z 9 grudnia 2012 r,

Członkom zarządu został przedstawiony program imprez, które będą realizowane przez Związek Polaków w Rumunii w 2012 r.
– 20 paździenika – 220 rocznica przybycia pierwszych polskich gorników do Kaczyki
– 21-23 paździenika -Konferencja metodyczna w ramach programu „Dzieci Bukowiny”
– 10 listopada – Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy 2012” – Suczawa,
– 24 listopada – inauguracja Domu Polskiego w Nowym Sołońcu
– 1 – 5 grudnia – Akcja Mikołajkowa
– 15 grudnia – Festiwal Jasełkowy
– w drugiej połowie grudnia – Spotkania opłatkowe

Posiedzenie Zarządu Związku Polaków w Rumunii

Posiedzenie Zarządu Związku Polaków w Rumunii

Share.

Informujemy, iż Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczyna realizację II etapu „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.

Niniejszym, Fundacja rozpoczyna nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2019/2020, który będzie trwał od 28 sierpnia do 15 październ ika 2019 r.

https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/