• Română
  • Polski

Prof. Iachimovschi Stanislava – Ku pamięci

0

Związek Polaków w Rumunii z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2016 roku odeszła do Pana droga nam wszystkim

śp. Stanisława Maria Jakimowska

długoletni Prezes Honorowy Związku Polaków w Rumunii, Prezes Stowarzyszenia Polaków w Suczawie, Redaktor Naczelny pisma „Polonus”, emerytowana nauczycielka języka rumuńskiego. Do końca poświęcona sprawom Polaków w Rumunii oraz Polski. Osoba niezwykle ciepła i życzliwa, posiadające otwarte serce dla każdego.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 15 kwietnia 2016 b.r. o godzinie 10.30 w kościele pw. Św. Jana Nepomucena w Suczawie.

 

Share.

Informujemy, iż Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczyna realizację II etapu „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.

Niniejszym, Fundacja rozpoczyna nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2019/2020, który będzie trwał od 28 sierpnia do 15 październ ika 2019 r.

https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/