• Română
  • Polski

Wyrażam ogromną wdzięczność i podziękowanie panu Gerwazemu Longherowi

0

Wielce Szanowny Panie Prezesie,

Wyrażam ogromną wdzięczność i podziękowanie panu Gerwazemu Longherowi, prezesowi Związku Polaków w Rumunii, pani Stanisławie Jakimowskiej i wszystkim przedstawicielom Związku Polaków w Rumunii za zorganizowanie bogatych w wydarzenia naukowe i kulturalne XIV Dni Polskich, które odbyły się w dniach 6-8 września 2012 r. w Suczawie, w których miałam zaszczyt uczestniczyć po raz piąty.

Wielce Szanowny Panie Prezesie,
Wyrażam ogromną wdzięczność i podziękowanie panu Gerwazemu Longherowi, prezesowi Związku Polaków w Rumunii, pani Stanisławie Jakimowskiej i wszystkim przedstawicielom Związku Polaków w Rumunii za zorganizowanie bogatych w wydarzenia naukowe i kulturalne XIV Dni Polskich, które odbyły się w dniach 6-8 września 2012 r. w Suczawie, w których miałam zaszczyt uczestniczyć po raz piąty.
Zorganizowane w ramach Dni Polskich między-narodowe sympozjum było doskonałą okazją do spotkania środowisk naukowych, społecznych i kulturalnych, które łączą wspólne pasje i zainteresowania. Problematyka sympozjum, obejmująca różnorodne uwarunkowania i zachodzące procesy w historycznych i kulturowych relacjach polsko-rumuńskich, była okazją do zaprezentowania wyników badań uczonych: historyków, filologów, socjologów, etnologów, politologów, reprezentujących kilka znaczących rumuńskich, polskich, ukraińskich i mołdawskich ośrodków naukowych.
Dni Polskie są niezwykłą okazją do bliższego poznania rumuńskiej Polonii na malowniczej Buko-winie, której wieloetniczny charakter w naturalny sposób sprzyja idei zbliżenia i otwartości na innych. Dzięki Państwa zaangażowanej i pełnej oddania pracy Polonia żyjąca w Rumunii pielęgnuje swą polskość. Dni Polskie są wydarzeniem służącym wzajemnemu poznaniu i zrozumieniu dziejów łączących Polaków i Rumunów. Pozwoliły nam być w ciągu tych kilku dni „ Bliżej siebie”. Służyły temu ciekawe imprezy towarzyszące, między innymi spotkanie promujące najnowsze wydawnictwa poświęcone relacjom polsko-rumuńskim, wzruszające spotkania z Polonią w Rumunii podczas święta plonów, corocznych Dożynek, będących podziękowaniem za chleb – owoc ciężkiej pracy mieszkańców, przeżywanych wspólnie z przedstawicielami wszystkich polonijnych środowisk w Rumunii wraz z ich rumuńskimi i ukraińskimi sąsiadami. Wielu estetycznych przeżyć dostarczyły nam występy zespołu pieśni i tańca im. Cipriana Porumbescu z Suczawy, polonijnych zespołów folklorystycznych „Sołonczanka” z Nowego Sołońca i „Mała Pojana” z Pojany Mikuli, które przywołały piękno ojczystego języka, tradycji i kultury. Interesujący był również koncert Kapeli Pieczarki, zachęcający zgromadzonych do wspólnej zabawy.
Dzięki Dniom Polskim włączyliśmy się w życie społeczności na Bukowinie, spotykając się z Rodakami i uczestnicząc w sympozjum, w uroczystościach dożynkowych i we mszy św. w pięknym kościele w No-wym Sołońcu. Kultura Rumunii to kultura przez wieki cierpliwie kształtowana przez tradycję dla dobra mieszkańców tej ziemi. Przez kolejne lata spotykamy tutaj mądrych, pracowitych i szlachetnych Rodaków, którym przyszło żyć daleko od rodzinnego kraju, ale tak blisko sercem i życiem w codziennym trudzie, wierze, tradycji i kulturze. Dziękujemy za pełne radości spotkanie na Bukowinie, za gościnność, serdeczność, życzliwość, której z niezmierną siłą doświadczamy każdego roku. Czujemy się tutaj zawsze bardzo dobrze i chętnie wracamy. Dziękujemy organizatorom Dni Polskich w Suczawie za stworzenie doskonałych warunków i przygotowanie ciekawego programu, cieszącego się uznaniem wielu środowisk w kraju i poza jego granicami. Polacy w Rumunii są ambasadorami polskiej kultury, łączą obydwa kraje, zbliżają obydwa narody. Dzięki niestrudzonej i nieocenionej pracy Związku Polaków w Rumunii hasło „Bliżej siebie” jest odzwierciedleniem rzeczywistości, świętem o wysokiej międzynarodowej randze naukowej i kulturalnej.
Z serdecznymi podziękowaniami
Hanna Szczechowicz
Państwowa Wyższąa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Zorganizowane w ramach Dni Polskich między-narodowe sympozjum było doskonałą okazją do spotkania środowisk naukowych, społecznych i kulturalnych, które łączą wspólne pasje i zainteresowania. Problematyka sympozjum, obejmująca różnorodne uwarunkowania i zachodzące procesy w historycznych i kulturowych relacjach polsko-rumuńskich, była okazją do zaprezentowania wyników badań uczonych: historyków, filologów, socjologów, etnologów, politologów, reprezentujących kilka znaczących rumuńskich, polskich, ukraińskich i mołdawskich ośrodków naukowych.

Dni Polskie są niezwykłą okazją do bliższego poznania rumuńskiej Polonii na malowniczej Buko-winie, której wieloetniczny charakter w naturalny sposób sprzyja idei zbliżenia i otwartości na innych. Dzięki Państwa zaangażowanej i pełnej oddania pracy Polonia żyjąca w Rumunii pielęgnuje swą polskość. Dni Polskie są wydarzeniem służącym wzajemnemu poznaniu i zrozumieniu dziejów łączących Polaków i Rumunów. Pozwoliły nam być w ciągu tych kilku dni „ Bliżej siebie”. Służyły temu ciekawe imprezy towarzyszące, między innymi spotkanie promujące najnowsze wydawnictwa poświęcone relacjom polsko-rumuńskim, wzruszające spotkania z Polonią w Rumunii podczas święta plonów, corocznych Dożynek, będących podziękowaniem za chleb – owoc ciężkiej pracy mieszkańców, przeżywanych wspólnie z przedstawicielami wszystkich polonijnych środowisk w Rumunii wraz z ich rumuńskimi i ukraińskimi sąsiadami. Wielu estetycznych przeżyć dostarczyły nam występy zespołu pieśni i tańca im. Cipriana Porumbescu z Suczawy, polonijnych zespołów folklorystycznych „Sołonczanka” z Nowego Sołońca i „Mała Pojana” z Pojany Mikuli, które przywołały piękno ojczystego języka, tradycji i kultury. Interesujący był również koncert Kapeli Pieczarki, zachęcający zgromadzonych do wspólnej zabawy.

Dzięki Dniom Polskim włączyliśmy się w życie społeczności na Bukowinie, spotykając się z Rodakami i uczestnicząc w sympozjum, w uroczystościach dożynkowych i we mszy św. w pięknym kościele w No-wym Sołońcu. Kultura Rumunii to kultura przez wieki cierpliwie kształtowana przez tradycję dla dobra mieszkańców tej ziemi. Przez kolejne lata spotykamy tutaj mądrych, pracowitych i szlachetnych Rodaków, którym przyszło żyć daleko od rodzinnego kraju, ale tak blisko sercem i życiem w codziennym trudzie, wierze, tradycji i kulturze. Dziękujemy za pełne radości spotkanie na Bukowinie, za gościnność, serdeczność, życzliwość, której z niezmierną siłą doświadczamy każdego roku. Czujemy się tutaj zawsze bardzo dobrze i chętnie wracamy. Dziękujemy organizatorom Dni Polskich w Suczawie za stworzenie doskonałych warunków i przygotowanie ciekawego programu, cieszącego się uznaniem wielu środowisk w kraju i poza jego granicami. Polacy w Rumunii są ambasadorami polskiej kultury, łączą obydwa kraje, zbliżają obydwa narody. Dzięki niestrudzonej i nieocenionej pracy Związku Polaków w Rumunii hasło „Bliżej siebie” jest odzwierciedleniem rzeczywistości, świętem o wysokiej międzynarodowej randze naukowej i kulturalnej.

Z serdecznymi podziękowaniami

Hanna Szczechowicz

Państwowa Wyższąa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Share.