• Română
  • Polski

Wystawa „Polski plakat o Prawach Człowieka”

0

Tegoroczne 18. Dni Polskie rozpocznie 8 września o godz. 10:00 w gościnnych progach Muzeum Bukowiny (budynek Muzeum Historycznego) w Suczawie wernisaż wystawy pt. „Polski plakat o Prawach Człowieka”, będącej efektem współpracy Muzeum Bukowiny w Suczawie i Instytutu Polskiego w Bukareszcie przy wsparciu ze strony Związku Polaków w Rumunii.

Wystawa prezentuje 50 plakatów najlepszych polskich plakacistów, nawiązujących do słynnej w świecie polskiej szkoły plakatu. Wśród prac są te zakwalifikowane na pierwsze trzy edycje Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Oświęcimiu, a także prace nagradzane na wszystkich edycjach oraz plakaty jurorów Biennale. Pierwsza edycja tej prestiżowej imprezy miała miejsce w 2006 roku. Od tego czasu Biennale stało się forum artystycznej wymiany poglądów na temat najważniejszych problemów współczesnego świata. Spotkało się z zainteresowaniem i żywą reakcją wielu znakomitych twórców, reprezentujących różne zakątki Ziemi. Myśl przewodnia plakatów – „Twórczo dla praw człowieka” – koresponduje z pamięcią o tragicznej historii niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, utworzonego przez nazistów w czasie II wojny światowej w Oświęcimiu, na ziemiach okupowanej Polski.

Polska szkoła plakatu – to określenie powstałe w latach 60. XX w., używane wobec grupy polskich artystów-plakacistów, którzy zdobyli międzynarodowy rozgłos. Zajmowali się oni wykonywaniem plakatów o tematyce politycznej, społecznej i kulturalnej (film, przedstawienia teatralne, wystawy, przedstawienia cyrkowe). Plakaty wykonywane przez przedstawicieli polskiej szkoły plakatu były bardzo zróżnicowane stylistycznie. Ich wspólnymi cechami były jednak lapidarność i oszczędność formy, ironia, nowatorskie liternictwo. Zainteresowanie polskim plakatem rosło od 1948 roku, kiedy to Henryk Tomaszewski, jeden z twórców polskiej szkoły plakatu, otrzymał pięć pierwszych nagród na Międzynarodowej Wystawie Plakatu Filmowego w Wiedniu. Od lat 40. XX wieku polski plakat prezentowany był szeroko międzynarodowej publiczności na wystawach sztuki. W 1966 roku odbyło się I Międzynarodowe Biennale Plakatu – pierwsza na świecie cykliczna impreza poświęcona sztuce plakatu. Złoty medal otrzymał Jan Lenica za plakat do opery „Wozzeck” Albana Berga wykonany w 1964 i określany jako „międzynarodowa ikona lat 60.”. W związku z dużymi sukcesami polskich artystów na zachodzie oraz rosnącym zainteresowaniem polską szkołą plakatu dwa lata później komunistyczne władze PRL zezwoliły na otwarcie w Wilanowie pierwszego na świecie Muzeum Plakatu. Uznaje się, że szczytowy okres polskiej szkoły plakatu trwał od wczesnych lat 50. do w połowy lat 60. Polska szkoła plakatu wpłynęła na wielu projektantów oraz grafików zachodnich, którzy uznali ją za oryginalny fenomen oraz źródło inspiracji we własnej twórczości.

Mieszkańcy Suczawy mieli już w latach ubiegłych możliwość zapoznania się z plakatami polskich twórców podczas wystaw: „Motywy hiszpańskie w plakacie polskim”, „Rumuński film w polskim plakacie” czy „Polski plakat” – wystawiane w Suczawie dzięki współpracy Muzeum Bukowiny, Instytutu Polskiego w Bukareszcie i Związku Polaków w Rumunii.

Share.