• Română
  • Polski

XII Europejskie Spotkanie Integracyjne Uniwersytetów Trzeciego Wieku

0

Celem Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest aktywizacja ludzi starszych, a także wykorzystanie ich potencjału na rynku pracy – wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.

Wielu seniorów jest wciąż sprawnych, nie znosi bezczynnego siedzenia w czterech ścianach, potrzebuje pretekstu do wyjścia z domu. Jedną z form aktywizacji starszych ludzi są Uniwersytety Trzeciego Wieku, które stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną.

Tego typu uniwersytety w Polsce są niemal w każdym województwie. Ośmioosobowa grupa seniorów ze Związku Polaków w Rumunii miała zaszczyt uczestniczyć w XII Europejskim Spotkaniu Integracyjnym Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie. My byliśmy po raz pierwszy, inni spotykali się już wiele razy. Mieliśmy okazję poznać seniorów z wielu krajów Europy. Mimo podeszłego wieku – sprawnych fizycznie i umysłowo. W prywatnych rozmowach poznaliśmy ich codzienną działalność. Uczestniczą w swoich krajach w różnego rodzaju zajęciach: wykładach, seminariach, konwersatoriach. Uczą się języków obcych. Mają zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne. Organizują wycieczki. Śpiewają w różnego rodzaju chórach, występując z okazji polskich świąt narodowych lub uczestnicząc w polskich wieczorkach.

Inauguracja miała miejsce w Auli im. M. G. Dietrichów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Na otwarciu obecni byli senatorzy i posłowie z Olsztyna i jego okręgu oraz wielu zaproszonych gości.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego przedstawiono wszystkie delegacje, następnie uczestnicy wysłuchali koncertu poezji śpiewanej w wykonaniu gitarzysty Jarosława Chojnackiego. Po południu mieliśmy okazję zwiedzić sanktuarium Matki Boskiej w Gietrzwałdzie i uczestniczyć w Mszy św. Następnego dnia zorganizowano całodniowy rejs po Kanale Ostródzko-Elbląskim pt. „Statkiem po trawie”. Kanał ten to jedyny szlak na świecie, po którym statki nie tylko płyną po wodzie, ale również jadą lądem na wózkach. System pięciu pochylni uważany jest za jeden z najznakomitszych rozwiązań hydrotechnicznych na świecie.

Następnego dnia odbyły się panele dyskusyjne pt. „Niepodległa w sercach Polaków i Polonii w Europie”. Tematem przewodnim XII Spotkania było: „Dla Niepodległej – Polonia i Polacy w krajach europejskich”. Głównym celem było wzmocnienie aktywizacji i integracji środowisk polskich w kraju zamieszkania poprzez nawiązanie więzi z Polską i polskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Europie, powstanie nowych organizacji tego typu, umocnienie tożsamości narodowej przez uczestnictwo w imprezach artystycznych z udziałem członków krajowych UTW i polskich organizacji kresowych.

W części dyskusyjnej zabrała głos Danuta Roman, prezentując Polonię rumuńską. Zwróciła uwagę na działalność Związku Polaków w Rumunii. Ukazała główne kierunki pracy, a mianowicie kultywowanie i zachowywanie polskich tradycji, naukę języka polskiego, utrzymywanie więzi z krajem pochodzenia.

Bardzo ciekawy wykład historyczny pt. „Kresy dla Niepodległej” wygłosił prof. Stanisław Achremczyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mówił o ziemiach utraconych przez Rzeczpospolitą po II wojnie światowej i o ich znaczeniu dla historii Polski.

Nie zabrakło także wieczorku integracyjnego pt. „O mój rozmarynie” z występami członków polskich UTW i organizacji kresowych.

Następnego dnia zwiedzaliśmy Olsztyn z przewodnikiem. Poznaliśmy historię miasta, ale i wiele ciekawych zabytków związanych z Mikołajem Kopernikiem.

Europejskie Spotkanie Uniwersytetów Trzeciego wieku było okazją do bliższego poznania zainteresowań polonijnych seniorów, jak i zapoznania się z ich działalnością. Szkoda, że w kraju naszego zamieszkania nie istnieją takie formy spędzania wolnego czasu. Kluby Seniora są zaledwie namiastką tego, co robią nasi Rodacy w wielu krajach Europy.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie, a prezesowi Związku Polaków w Rumunii Gerwazemu Longherowi za sfinansowanie naszego wyjazdu.

Barbara Breabăn

Fot. C. Longher

Share.