• Română
  • Polski

Zaproszenie

0

Związek Polaków w Rumunii – jedyna organizacja polonijna, zrzeszająca osoby polskiego pochodzenia w Rumunii, działa nieprzerwanie od ponad 20 lat, kontynuując piękne tradycje polskiego życia organizacyjnego w tym kraju.

Jednym z podstawowych zadań Związku Polaków jest koordynacja działań lokalnych Stowarzyszeń Polaków, jakie zrzesza, zapewnienie im warunków do rozwijania działalności na rzecz zachowania języka, kultury i obyczajów w swoich „Domach Polskich”. Domach nie tylko z nazwy, ale także istniejących jako miejsca, służące spotkaniom i realizacji konkretnych działań. Miejsca te są dla korzystających z nich Polaków czymś namacalnym, własnym, a ze względu na to, że większość z nich wzniesiono przy wsparciu z Polski, także ważnym dowodem na troskę i nieustającą pamięć ze strony Macierzy.

Wszystkich Polaków z Rumunii czeka w listopadzie niezwykle ważne wydarzenie – inauguracja nowego Domu Polskiego w Nowym Sołońcu – miejscowości najliczniej na Bukowinie zwarcie zamieszkałej przez Polaków. Jego budowę zawdzięczamy środkom finansowym przekazanym przez Senat RP za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dlatego też naszą radość chcielibyśmy tego niezwykłego dnia podzielić wraz z Szanownymi Gośćmi, bez udziału których nie powstałby kolejny ważny Dom Polski. Zapraszamy niniejszym na inaugurację Domu Polskiego w Nowym Sołońcu.

Uroczysta inauguracja odbędzie się dnia 24 listopada 2012 roku. Rozpocznie ją o godz. 11,00 msza święta w miejscowym kościele parafialnym, po czym nastąpi poświęcenie Domu Polskiego, program artystyczny oraz przyjęcie.

Prezes
Związku Polaków w Rumunii

Gherwazy Longher

Share.