• Română
  • Polski

Zarządu Związku Polaków w Rumunii

0

Zarządu Związku Polaków w Rumunii

Rozpoczął się nowy rok. Czas na podsumowanie minionego, a także wyznaczenie nowych kierunków
naszych działań w roku 2010. To był zresztą główny cel posiedzenia Zarządu, które zebrało się w Suczawie 6 lutego.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Biura Wykonawczego i prezesi 14 stowarzyszeń z całego kraju.
Wziął w nim udział także radca minister Ambasady RP w Bukareszcie Mirosław Cieślik.

Na porządek dnia złożyły się: sprawozdanie za rok 2009 (inwestycje, nabytki, działalność), ustalenie programu działalności na rok 2010, budżet na rok 2010 oraz dyskusje. Posiedzenie otworzył prezes Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher, witając przybyłych i określając cel zebrania.
Sprawozdanie pokazało, że był to rok pomyślny dla Związku Polaków w Rumunii, że mimo panującego kryzysu udało się zrealizować wyznaczone wcześniej najważniejsze cele, wśród których Dni Polskie poświęcone 70-leciu uchodźctwa Polaków do Rumunii i uczczeniu pamięci prezydenta Ignacego Mościckiego w Bicaz, jak również oddanie do użytku nowej szkoły w Pojanie Mikuli oraz zakup siedziby dla organizacji bukareszteńskiej.

Zarządu Związku Polaków w Rumunii Zarządu Związku Polaków w Rumunii

Zaprezentowano następnie program działalności na rok 2010. Najważniejszymi przedsięwzięciami będą z pewnością VII Zjazd Związku Polaków w Rumunii 20 marca oraz obchody 20-lecia powstania Związku Polaków w Rumunii, które odbędą się w dniach 7-8 maja.
Z inicjatywy Stanisławy Jakimowskiej powrócono także do powstałego już kilka lat temu pomysłu wzniesienia pomnika w Cecorze w woj. Jassy dla upamiętnienia postaci hetmana Stanisława Żółkiewskiego w 400-lecie bitwy pod Kłuszynem.
W dalszej części posiedzenia omówiono tegoroczny budżet, po czym nastąpiły dyskusje. Najpoważniejsze wnioski wnieśli przewodniczący stowarzyszeń w Kaczyce i Păltinoasie, gdzie tamtejsze Domy Polskie wymagają prac remontowych.

Zarządu Związku Polaków w Rumunii
Na zakończenie głos zabrał uczestniczący w posiedzeniu radca minister Mirosław Cieślik. Mówił między innymi o zmianach personalnych, jakie nastąpią w tym roku w Ambasadzie RP w Bukareszcie, o wsparciu, na jakie Związek Polaków może nadal liczyć ze strony polskiej placówki dyplomatycznej, zapewniał o dalszej pomocy państwa polskiego dla Polaków mieszkających za granicą, mimo ograniczonych w ostatnim czasie kryzysem możliwości. Wysłuchawszy propozycji programu działań przewidzianych na bieżący rok, w sposób szczególny odniósł się do pomysłu uczczenia hetmana Stanisława Żółkiewskiego w miejscu jego śmierci pod Cecorą. Zwrócił także uwagę na bardzo istotną rzecz, a mianowicie jak „bardzo ważne jest to, jak tutaj Polacy w Rumunii mówią jednym głosem. Rumunia ma unikalną sytuację – jeden wspólny głos i jest bardzo ważne, żeby to zachować. Unikalna jest sytuacja, że Polacy mają swojego posła, oby ta sytuacja trwała jak najdłużej. I za to, że właśnie tak jest, że jest jeden słyszany polski głos chcielibyśmy państwu bardzo podziękować, bo jest to bardzo cenne i ogromne podziękowania dla wszystkich za tę pracę, którą wykonujecie, która jest naprawdę bardzo ważna i jest doceniana”.

Stanisława Jakimowska

Share.