• Română
  • Polski

Zebranie Zarządu Związku Polaków w Rumunii

0


W dniu 19 lutego 2011 roku w siedzibie Związku Polaków w Suczawie miało miejsce zebranie Zarządu organizacji. Spośród 14 stowarzyszeń obecnych było 13 prezesów, członkowie Biura Wykonawczego oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Otwarcia zebrania dokonał Gerwazy Longher, prezes Związku Polaków w Rumunii, który poprowadził spotkanie, przedstawiając następujący porządek obrad:
1.Sprawozdanie za 2010 rok obejmujące: inwestycje, zakupy, działalność. Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż przyznane z państwowego budżetu fundusze zostały rozsądnie wykorzystane na pokrycie działalności filii organizacji. Ze sprawozdania wynika również, że akcje przewidziane w programie na rok 2010 zostały zrealizowane w ponad 95%.
2.Propozycje działalności na rok 2011. W dużej części działalność przewidziana na bieżący rok weszła już tradycyjnie do kalendarza zajęć. Były również nowe propozycje ze strony Rady Zarządu, aby w miejscowości Cecora, okręg Jassy postawić pomnik poświęcony hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu, w Suczawie zorganizować wieczór poezji twórczości wielkich poetów narodowych – Mihaia Eminescu, Tarasa Szewczenko, Sergieia Esenina, J.W. Goethe (we współpracy z organizacjami mniejszości narodowych z Bukowiny), w Bukareszcie – wieczór polski połączony z wystawą, a we wszystkich wspólnotach polskich uczczenie rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Ważnym momentem będzie konsekracja nowego kościoła w Pojanie Mikuli. W dziale wydawniczym zaproponowano publikację tomu poezji i adaptacji autorstwa Bogdana Polipciuka.

Natomiast w dziedzinie inwestycji dyskutowano o następujących problemach perspektywicznych: zakup terenu na przyszły Dom Polski w miejscowości Moara, prace remontowe w siedzibie w Pleszy, projekt Domu Polskiego w Kaczyce. Postanowiono również wydać
broszurę poświęconą 20. rocznicy ukazania się Pisma Związku Polaków w Rumunii „Polonus” oraz folderów z okazji 20-lecia działalności zespołów folklorystycznych „Sołonczanka” i „Mała Pojana”. Na zakończenie można stwierdzić, że zebranie przebiegło w atmosferze powagi i odpowiedzialności.

Tłumaczenie: B. Breabăn

Share.