• Română
  • Polski

Simpozioane si publicatii

0

23-25.09.1999
Druga wojna światowa na tłe stosunków polsko-rumuńskich. Al doilea război mondial pe fondul relaţiilor polono-române, red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2000

 

22-24.09.2000
Kontakty polsko-rumuńskie na przestrzeni wieków. Relaţii polono-române de-a lungul timpului, red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2001

 

21-23.09.2001
Polacy i Rumuni na drodze do wzajemnego poznania. Polonezi şi români pe drumul cunoaşterii reciproce, red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2002

 

20-22.09.2002
Bliżej siebie. Relacje polsko-rumuńskie. Mai aproape unii de alţii. Relaţii polono-române, red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2003

 

12-14.09.2003
Relacje polsko-rumuńskie. Relaţii polono-române, red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2004

 

10-12.09.2004
Bliżej siebie. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Mai aproape unii de alţii. În lumea relaţiilor polono-române, red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2005

 

2-4.09.2005
Bliżej siebie. Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzień dzisiejszy. Mai aproape unii de alţii. Români şi polonezi în Europa. Istorie şi prezent, red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2006

 

14-16.07.2006
Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy. Mai aproape unii de alţii, Polonezii şi românii raportaţi la patrimoniul istoric şi cultural al Europei, red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2007

 

6-8.09.2007
We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Comunitatea popoarelor şi culturilor. În lumea relaţiilor polono-române, red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2008

 

25-27.07.2008
Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa. Polonia şi România – de la vecinătatea istorică la parteneriatul european, red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2009

 

3-5.09.2009
Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Relaţii polono-române în istorie şi cultură, red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2010

 

16-18.09.2010
Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy. Polonia şi România – legături istorice şi culturale – trecut şi prezent, red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2011

 

8-10.09.2011
Świat relacji polsko-rumuńskich. Lumea relațiilor polono-române, red. St. Iachimovschi, K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2012

 

6-8.09.2012
Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe. Legături istorice şi culturale polono-române, red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2013

 

5-7.09.2013
Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych. Bogaţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-române, oprac. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2014

 

4-6.09.2014
Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko. Polonia și România. Împreună – alături – aproape, red. St. Iachimovschi, K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2015

 

10-12.09.2015
Historyczne i kulturowe aspekty relacji polsko-rumuńskich. Aspectele istorice și culturale ale relațiilor polono-române, red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2016

 

8-10.09.2016
Historia i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich. Istoria și prezentul relațiilor polono-române, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2017

 

7-9.09.2017
Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Legături istorice și culturale polono-române, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2018

 

14-16.09.2018
O relacjach polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków w Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski i Wielkiego Zjednoczenia Rumunii. Despre relațiile polono-române de-a lungul timpului în anul Centenarului Independenței Poloniei și Marii Uniri a României, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2019

 

29-31.08.2019

O relacjach polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków w stulecie nawiązania polsko-rumuńskich relacji dyplomatycznych. Despre relațiile polono-române de-a lungul timpului în anul centenarului stabilirii relațiilor diplomatice, oprac. red. E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2021

 

10-12.09.2021

O relacjach polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków w stulecie zawarcia polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego. Despre relațiile polono-române de-a lungul timpului în anul centenarului alianței militare polono-române, oprac. red. Elżbieta Wieruszewska-Calistru, Suceava 2022

 

25-26.08.2022

Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze – wczoraj i dziś. Relațiile istorice și culturale polono-române – de ieri și de astăzi, oprac. red. Elżbieta Wieruszewska-Calistru, Suceava 2023

 

24-26.08.2023

24 edycja sympozjum naukowego „Przeszłość i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich”

Ediția a 24-a a simpozionului științific „Trecutul și prezentul relațiilor polono-române”

Share.