• Română
  • Polski

Despre Zilele Culturii Polone

0

În septembrie 1999, la 60 de ani de la izbucnirea celui de-al doilea război mondial și de la refugiul polonez în România, Uniunea Polonezilor din România a organizat un ciclu de manifestări cu o sesiune popular-științifică intitulată „Al doilea război mondial pe fundalul relațiilor polono-române”, o expoziție de fotografii și spectacolul Ansamblului de Cântece și Dansuri „Krakus” al Academiei de Minerit și Siderurgie din Cracovia. Grupul unor străluciți oameni de știință polonezi și români a fost convins să participe de consulul de atunci al R.P. la București – Kazimierz Jurczak. Mulți ani a slujit manifestării cu sfatul, sprijinul și ajutorul său. Urmând sfatul lui, Uniunea Polonezilor a editat apoi prima culegere cuprinzând materialele sesiunii.

Anul următor, această primă încercare s-a transformat în manifestarea numită Zilele Culturii Polone. De atunci scopul lor a fost promovarea istoriei polone, a culturii și imaginii Poloniei contemporane în rândul vecinilor români precum și acțiuni care să vină în sprijinul cunoașterii reciproce polono-române. Cu acest prilej, Uniunea Polonezilor din România a prezentat și imaginea și realizările comunității polone din România. De la cea de a patra ediție, Zilele Culturii Polone stau sub deviza „Mai aproape unii de alții” care subliniază acest aspect deosebit de important.

Inițial, simpozionul a abordat doar probleme istorice, cu timpul grupului referenților li s-a alăturat remarcabili lingviști polonezi și români, traducători precum și etnografi, geografi, istorici ai artei. Deci simpozionul a fost lărgit cu secția filologică, etnografică, iar ceva mai târziu și cea bucovineană precum și cu lansarea de cărți legate de tematica polono-română.

De 19 ani Zilele Culturii Polone sunt o manifestare care unește simpozionul pe tema relațiilor polono-române de-a lungul veacurilor înțelese în sens larg, precum și manifestări culturale. Din anul 2006 un element permanent al Zilelor Culturii Polone este Sărbătoarea Roadelor în Solonețu Nou în timpul căreia se prezintă toate comunitățile poloneze din România, precum și vecinii români și alte minorități.

Ediția a 19-a a Zilelor Culturii Polone de anul acesta începe în ziua de 7 septembrie, la ora 10:00, la Muzeul de Istorie din Suceava cu vernisajul expoziției intitulate „Józef Piłsudski – om de stat al Poloniei și Europei”, cu prilejul a 150 de ani de la nașterea lui Mareșalul Józef Piłsudski, fiind un rezultat al colaborării dintre Muzeul Bucovinei din Suceava și Institutul Polonez din București. După deschiderea oficială va începe simpozionul internațional, care va ține două zile, intitulat „Legături istorice și culturale polono-române” și se va desfășura în zilele de 7-8 septembrie în sălile de conferință ale Muzeului de Istorie. Pe 8 septembrie, după-amiază, vor avea loc concluziile simpozionului și lansarea celor mai noi cărți dedicate tematicii polono-române editate în Polonia și România.

Ziua de 9 septembrie va fi dedicată în întregime Sărbătorii Roadelor în Solonețu Nou care va începe cu Sfânta Liturghie de la ora 11:00 după care vor urma: expoziția de roade și specialități culinare, picnic și spectacolul folcloric cu participarea ansamblurilor „Mała Pojana” din Poiana Micului și „Sołonczanka” din Solonețu Nou, precum și a musafirilor, a Ansamblului Folcloric de Cântece și Dansuri „Złoty Potok” din Jelna, în regiunea Podkarpacie.

În timpul Zilelor Culturii Polone, vom găzdui reprezentanții al Senatului Poloniei, Ambasadei R.P. la București și ai Institutului Polonez din București, pe reprezentanții Voievodatului Podkarpackie înfrățit cu județul Suceava precum și în timpul Sărbătorii Roadelor la Solonețu Nou pe cardinalul Kazimierz Nycz – mitropolitul Vașoviei.

Share.