• Română
  • Polski

Despre Zilele Culturii Polone

0

În septembrie 1999, la împlinirea a 60 de ani de la izbucnirea celui de al II-lea război mondial şi de la refugiul polonez în România, Uniunea Polonezilor din România a organizat un ciclu de manifestări ce au cuprins o sesiune de popularizare a ştiinţei intitulată „Al doilea război mondial pe fundalul relaţiilor polono-române”, expoziţia de fotografii a Ewei Kamińska dedicată Bucovinei multietnice „Acelaşi cer” precum şi spectacolul Ansamblului de Cântece şi Dansuri al Academiei de Minerit şi Siderurgie „Krakus” din Cracovia. Excelenţii oameni de ştiinţă polonezi şi români au fost convinşi să participe de către consulul R.P. de atunci la Bucureşti – Kazimierz Jurczak. Mulţi ani la rând a slujit manifestării cu sfatul, sprijinul şi ajutorul. Urmându-i sfatul, Uniunea Polonezilor a editat atunci prima culegere cuprinzând materialele sesiunii.

Anul următor, aceste prime încercări s-au transformat în manifestările intitulate Zilele Culturii Polone. De atunci, scopul lor a fost promovarea istoriei polone, culturii şi imaginii Poloniei contemporane în rândul vecinilor români precum şi acţiuni care să vină în sprijinul cunoaşterii reciproce polono-române. Cu acest prilej Uniunea Polonezilor a prezentat şi imaginea şi moştenirea polonezilor din România. Începând cu a patra ediţie, Zilele Culturii Polone se desfăşoară sub deviza „Mai aproape unii de alţii” care subliniază acest aspect deosebit al manifestării.

Iniţial, simpozionul organizat în cadrul Zilelor Culturii Polone a abordat doar probleme istorice, cu timpul istoricilor li s-au alăturat remarcabili lingvişti polonezi şi români, traducători precum şi etnografi, geografi, istorici de artă. Deci simpozionul a luat amploare cu secţia filologică, etnografică, puţin mai târziu cu cea a diasporei poloneze sau a minorităţilor naţionale precum şi lansarea de lucrări legate de tematica polono-română. La sesiuni iau parte oameni de ştiinţă din cele mai importante centre universitare din Polonia şi România, dar şi din Republica Moldova şi Ucraina. După fiecare simpozion, Uniunea Polonezilor din România tipăreşte materialele prezentate. Acestea sunt atât referate, cât şi comunicări, amintiri. Până acum au apărut 15 titluri.

Deci de 16 ani, Zilele Culturii Polone cuprind simpozionul dedicat relaţiilor polono-române de-a lungul veacurilor înţelese în sens larg şi manifestări culturale (spectacole folclorice, expoziţii de fotografii, pictură, documente, proiecţii de film, spectacole de teatru) şi ocazionale (sărbătorirea unor aniversări sau evenimente, de ex. 200 de ani de la venirea muntenilor Czadca în Bucovina, centenarul bazilicii minor din Cacica, Uniunea Polonezilor din România la 15 ani, 70 de ani de la refugiul polonez în România). Cu prilejul Zilelor Culturii Polone au avut loc şi alte manifestări ca întâlnirea regională a reprezentanţilor organizaţiilor din diaspora poloneză din ţările Europei Centrale şi Sud-Estice în anul 2002, Târgul Minorităţilor Naţionale din jud. Suceava în anul 2005, dezbaterea intitulată „Zona de frontieră” în anul 2006 sau atelierele de traducere pentru tinerii polonezi. În fiecare an, una din zile a fost dedicată cunoaşterii polonezilor din România şi petrecută în una din localităţile în care trăiesc polonezi. Începând cu anul 2006, un element permanent este Sărbătoarea Roadelor (Dożynki) în Soloneţu Nou, în timpul căreia se prezintă toate comunităţile poloneze din România, vecinii lor români, ucraineni, germani, iar de câţiva ani regiunile partenere din Polonia (Podkarpacie, Małopolska).

Cu prilejul Zilelor Culturii Polone, Suceava a fost vizitată de delegaţii parlamentare oficiale, reprezentanţi ai Ambasadei R.P. la Bucureşti şi ai Institutului Polonez, pe al căror sprijin Uniunea Polonezilor a putut mereu conta, oaspeţi din partea filialelor Asociaţiei „Wspólnota Polska” partenere, delegaţii ale voievodatelor partenere cu judeţul Suceava, membri ai Asociaţiei Polono-Române din Cracovia, studenţi polonezi la facultatea de limbă română şi multe alte persoane cărora le este aproape ideea apropierii polono-române. Au venit şi reprezentanţi ai diasporei poloneze din Ucraina, Moldova şi Republica Cehă.

Deschiderea festivă a Zilelor Culturii Polone are loc în sediul Consiliului Judeţean sau la Muzeul Bucovinei care, de la început, găzduieşte simpozionul şi vernisajele, întotdeauna cu participarea autorităţilor administraţiei locale. Manifestările culturale din cadrul Zilelor Culturii Polone cu trecerea timpului au câştigat renume şi se bucură de un mare interes din partea locuitorilor oraşului Suceava.

Trad. Stanislava Iachimovschi

Share.