• Română
  • Polski

25 de ani de existență a Uniunii Polonezilor din România

0

logo
În acest an, Uniunea Polonezilor din România sărbătorește 25 de ani de existență. Primii care s-au organizat au fost polonezii din București care au înregistrat Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski” în ziua de 16 martie 1990, dând în acest fel impuls comunităților de polonezi din Bucovina precum și dând începutul organizației actuale cu sediul în Suceava. Uniunea Polonezilor are în prezent 14 filiale locale, este una din cele 19 organizații ale minorităților naționale din România, iar din anul 1993 este membru al Consiliului Minorităților Naționale. Din 1990 are aproape neîntrerupt reprezentant în Parlamentul României.

25 de ani de activitate a Uniunii Polonezilor din România înseamnă Case Polone în aproape toate comunitățile poloneze, nenumărate inițiative și proiecte realizate în domenii culturale, de învățământ și educaționale, 24 de ani de existență a revistei lunare „Polonus”, Zilele Culturii Polone și simpozioanele polono-române, activităţi ale ansamblurilor folclorice „Sołonczanka” şi „Mała Pojana”, grija pentru învăţarea limbii polone şi transmiterea celor mai importante valori generaţiei tinere. Iar toate acestea cu scopul păstrării şi cultivării tradiţiilor poloneze, a limbii materne şi a credinţei strămoşilor.

Pe parcursul celor 25 de ani, Uniunea Polonezilor din România a găzduit cele mai înalte autorităţi ale statului polonez precum şi ale Bisericii. Menţine constant contactul cu multe instituţii, organizaţii şi autorităţi locale din Polonia. Pe tot parcursul existenţei sale s-a bucurat de un imens şi neprețuit sprijin din partea Ambasadei Republicii Polone la București. Este aşadar un partener solid pentru autoritățile locale şi este una dintre cele mai vizibile şi active minorități din România. Prin activitățile sale nu se prezintă doar pe sine ca diasporă poloneză, dar şi popularizează spiritul polonez în România şi încearcă să îi apropie pe polonezi şi români.

Festivitățile prilejuite de împlinirea a 25 de ani a Uniunii Polonezilor din România se vor desfășura în luna iunie.

Share.