• Română
  • Polski

Al V-lea Congres al comunităţilor poloneze din România

0

În conformitate cu Statutul Uniunii Polonezilor din România, Congresele Generale ale reprezentanţilor comunităţilor poloneze din România, reunite în organizaţii, se desfăşoară o dată la patru ani. Ele sunt un prilej de analiză a activităţii Uniunii pe această perioadă, de evaluare, bilanţ şi un moment important de alegere a conducerii.
          Cel de al V-lea Congres s-a desfăşurat în sediul Uniunii Polonezilor din România – Casa Polonă din Suceava, în ziua de 28 octombrie 2006. După cuvântul doamnei consul Anna Zalewska adresat reprezentanţilor tuturor comunităţilor poloneze din România, s-a dat citire dării de seamă a activităţii, dării de seamă financiare şi a activităţii organizaţiei de tineret. Ele au reprezentat baza următoarei părţi dedicate discuţiilor. Cel mai mult loc a fost dedicat problemelor legate de viitorul Uniunii, formei şi rolului în anii imediat următori, problemelor legate de activizarea tinerei generaţii precum şi de atitudinea pasivă a unor comunităţi poloneze.
          Partea dedicată alegerii conducerii Uniunii s-a desfăşurat neobişnuit de repede. În unanimitate, delegaţii la Congres au decis alegerea, pe următorii patru ani, a conducerii de până acum – preşedinte Ghervazen Longher şi vicepreşedinţii Cazimir Longher şi Bogdan Polipciuc. Janina Bivol a fost aleasă secretară, iar Toni Perlanovschi trezorier. Pe lângă cei 15 preşedinţi de Asociaţii, în Conducerea Uniunii intră şi membrii fără funcţii aleşi la Congres, de asemenea a fost aleasă componenţa diferitelor comisii.
          Cel de al V-lea Congres al comunităţilor poloneze din România s-a încheiat cu o întâlnire a delegaţilor într-o atmosferă mai puţin de lucru şi oficială. Căci nu foarte des au ei ocazia de a se întâlni într-un cerc atât de larg.

Share.