• Română
  • Polski

ANUL 2009 – ANUL ANIVERSARILOR

0

Anul 2009 de la bun început se anunţă foarte interesant. A fost numit Anul Aniversărilor, pentru că în această perioadă vor fi celebrate foarte multe eveni-mente, nu numai pe plan naţional, dar şi internaţional.
Anul Internaţional al Astronomiei – declarat la a 62-a Sesiune a Adunării Generale ONU, în ziua de 20 de-cembrie 2007, la care participă 140 de ţări, printre care şi Polonia. „Anul Astronomiei este o ocazie pentru toţi cei care nu în fiecare zi îşi dau seama ce este Cosmosul şi ce loc avem noi în el, să se uite la cer şi să se gândească la asta” – a spus Stanisław Bajtlik de la Centrul Astro-nomic Nicolaus Copernicus din Varşovia, care a fost ales preşedinte al Comitetului pentru Anul Astronomiei în Polonia
Anul Jerzy Grotowski – aniversat sub auspiciile UNESCO, la a 10-a comemorare a morţii artistului şi a 50-a aniversare de la înfiinţarea Teatrului Laboratorium. Pro-gramul Anului Grotowski 2009 cuprinde multe evenimente artistice şi ştiinţifice, precum conferinţe, festivaluri, expoziţii, întâlniri, care vor avea loc la Wrocław, Cracovia, Varşovia şi în străinătate: Statele Unite, Danemarca, Germania, Cehia, Austria, Marea Britanie, Franţa, Italia şi Cuba. În cadrul Anului Grotowski se vor desfăşura două festivaluri: din 31 martie până în 5 aprilie 2009, Premio Europa per il Teatro, solemnitatea acordării Pre-miului European Teatral lui Cristian Lupea, iar din 14 până în 30 iunie 2009 va avea loc cel de-al doilea festival – Festivalul Internaţional de Teatru Lumea Locul Ade-vărului. În 2009 la Editura Institutului Grotowski vor apărea o serie de publicaţii în limba polonă şi engleză, pentru care Insitutul colaborează cu British Grotowski Project, precum şi cu alte institute de peste hotare.
Anul Familiei Adoptive – Seimul Republicii Polone a emis pe 8 octombrie 2008 o hotărâre care se referă la necesitatea îmbunătăţirii soartei copiilor părăsiţi şi orfani, precum şi a activităţilor dedicate dezvoltării şi popularizării mişcării „părinţi adoptivi” în Polonia.
Anul Democraţiei Poloneze – pe 7 noiembrie 2008 Senatul a adoptat o hotărâre prin care anul 2009 este declarat Anul Democraţiei Poloneze. Au trecut 90 de ani de la recăpătarea independenţei Poloniei, iar pe 4 iunie 2009 se vor împlini 20 de ani de la alegerile care au însem-nat „întoarcerea Republicii Polone în familia ţărilor democrate”. S-a subliniat că atunci a fost reinstituit Se-natul, iar alegerile din 1989 au fost pe deplin libere şi demo-cratice.
Anul Juliusz Słowacki – deputaţii Comisiei de Cultură au transmis Seimului Proiectul hotărârii privind declararea anului 2009, „Anul Słowacki”, la a 200-a aniversare a naş-terii şi a 160-a comemorare a morţii acestui mare bard naţional. Până în prezent Seimul nu a luat nicio decizie în acest sens.
Pe lângă comemorarea atâtor aniversări la nivelul întregii Polonii sau internaţionale, au fost strabilite şi multe locale. Cele mai importante dintre ele sunt: Anul lui Wojciech Korfanty în Silezia – apărător al spiritului polonez în Silezia Superioară, politician şi militant naţional precum şi Anul Ioan Paul al II-lea în Wadowice – în amintirea cinstirii celor 30 de ani de la pelerinajul în oraşul natal şi a celor 10 ani de la ultima

Share.