• Română
 • Polski

Aplicarea pentru studii în Polonia cu bursă din partea Guvernului Republicii Polonia în 2017/2018

0

Pentru studii in Polonia cu bursă din partea Guvernului Republicii Polonia pot aplica candidații care îndeplinesc următoarele criterii:

 1. Au documentata originea poloneză (naționalitate polonă)
 2. Nu dețin cetățenie polonă, permisie de ședere în Polonia și nu sunt menționați în celelalte puncte aliniatului 2 articolului 43 din legea – Dreptul la studii universitare
 3. Au împlinit 18 ani înainte de a începe studiile în Polonia, așadar înainte de 1 octombrie în anul academic în curs, în cazuri speciale sunt acceptate persoane care nu au împlinit 18 ani
 4. Au dovada că au absolvit studii medii (bacalaureat) care le dă dreptul să efectueze studii superioare în țara emitentă – pentru absolvenții care au terminat școala cu cel mult 3 ani înainte
 5. Au foaia matricola din ultimul an/semestru la liceu – pentru persoanele care în momentul aplicării pentru primirea la studii în Polonia nu au terminat încă școala
 6. Pe diploma de bacalaureat sau foaia matricola din ultimul an de liceu au obținut la materiile de specialitate cel puțin nota bine
 7. Au fost sau sunt elevi la licee la care se predă limba polonă
 8. Au adeverință medicală care adeverește că sunt clinic sănătoși să efectueze studii într-un anume domeniu

 

Persoanele de origine polonă pot obține bursa acordată de Ministerul Educației și Studiilor Superioare, pentru educație în limba polonă pentru următoarele nivele de învățământ:

 1. Studii superioare licență
 2. Studii superioare cu masterat (durata de 5 ani)
 3. Studii superioare postuniversitare cu masterat pentru cei mai buni absolvenți ai studiilor superioare terminate in țara de reședință
 4. Așa-numitele studii parțiale, deci efectuarea parțială a studiilor superioare în Polonia unul sau două semestre (mai ales pentru studenții la filologie polonă care studiază în străinătate)
 5. Studii de doctorat
 6. Studii post doctorat

 

Condiție necesară pentru acceptarea și verificarea aplicației pentru toate nivelurile de învățământ în Polonia sunt origini poloneze.

Bursa este acordată pentru fiecare an de studiu nu mai mut decât perioada de desfășurare a unui nivel de învățământ.

Candidații își depun la Secția Consulară din București următoarele documente:

 1. Chestionarul candidatului pentru învățământ în Polonia în anul academic 2017/2018 în două exemplare (formular special)
 2. Acordul părinților sau a tutorelui legal – cu privire la cei care nu au împlinit 18 ani (pe un formular special)
 3. Adeverință care atestă cunoașterea regulilor, modului și domeniului de recrutare (formular special)
 4. Două fotografii
 5. Copia după diploma de bacalaureat și foaia matricolă (originalele trebuie să aibă apostilă)
 6. Adeverință medicală din care să rezulte că este sănătos clinic pentru a-ți realiza studiile într-un anume domeniu
 7. Recomandare din partea organizației polonezilor, parohiei, dirigintelui (profesor) etc.
 8. Document care atestă originea polonă
 9. Probe de lucru sau înregistrări – în cazul candidaților pentru studii artistice (trebuie sa ajungă la școlile din Polonia până la sfârșitul lunii mai)

 

Termenul de depunere la Secția Consulară din București a documentelor pentru studiile superioare cu licență și studii de master este până la 31 martie 2017.

Chestionarul și formulare speciale pot fi procurate de la Uniunea Polonezilor din România, care va oferi candidaților informații detaliate privind principiile și procedurile recrutării persoanelor de origine poloneză pentru educație în Polonia, cu o bursa din partea Ministrului Științei și a Învățământului Superior precum și ajutor în ceea ce privește depunerea candidaturii la Secția Consulară la București.

Share.