• Română
  • Polski

Conferinţa anuală „Copiii Bucovinei”

0

Copii Bucovinei

Pentru a zecea oară ospitaliera Casă Polonă din Suceava şi Şcoala Generală din Poiana Micului i-au întâmpinat pe participanţii la încă o ediţie a conferinţei şi atelierelor metodice din cadrul proiectului „Copiii Bucovinei”.

Pe parcursul a trei zile, începând de duminică, 21 până marţi 23 octombrie a avut loc conferinţa cu participarea reprezentanţilor şcolilor cuprinse în proiect, învăţători, educatori şi polonişti care muncesc în aceste şcoli precum şi atelierele metodice conduse de metodiştii Centrului de Dezvoltare a Educaţiei Polone din Străinătate (ORPEG) de la Centrul Didactic pentru Diaspora Poloneză din Lublin.

 

Conferinţa a început cu prezentări multimediale care ilustrau activităţile diferitelor şcoli în cadrul proiectului „Copiii Bucovinei” urmărite cu mare interes de participanţii la întâlnire. Au fost, mai ales, deplasările integratoare şi horografice în Polonia. Întâmplările de vacanţă trăite împreună, învăţătura şi distracţia au lăsat amintiri de neuitat, corespondenţă între participanţi şi poate prietenii îndelungate.

Apoi participanţii la conferinţă au audiat prelegerile „Atitudini şi comunicare” ale inspectorilor de la Inspectoratul Şcolar din Suceava – Laurenţia Hacman şi Elena Manuela David, prelegeri destinate directorilor de şcoli. De asemenea, au prezentat participanţilor la conferinţă tendinţele perceperii rolului actual al directorului şcolii ca manager precum şi metodele şi stilurile administrării unităţii şcolare. Despre schimbările intervenite în legislaţia românească privind învăţământul a vorbit Elvira Codrea – consilier în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru limbile ucraineană şi polonă.

Copii Bucovinei

Suplimentar, pentru a participa la întâlnire a fost invitat un grup de elevi de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Suceava care realizează un proiect şcolar sub deviza: „Istoria minorităţii polone pe teritoriul judeţului Suceava”. În această fază a conferinţei cei 16 elevi îndrumaţi de trei profesoare de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” au avut prilejul să pună celor prezenţi întrebări privind minoritatea polonă din România.

Incontestabilul expert în acest domeniu rămâne doamna Stanislava Iachimovschi, de mai mulţi ani preşedinte al Asociaţiei Polonezilor din Suceava şi redactor şef al publicaţiei Uniunii Polonezilor din România „Polonus”. Întrebările au avut caracter obiectiv şi au privit cele mai importante chestiuni ca: istoria venirii şi aşezării polonezilor în Bucovina, sau cultura, obiceiurile şi tradiţiile minorităţii naţionale polone. Întrebările nu s-au referit totuşi doar la trecut – tinerii s-au interesat şi de situaţia actuală a polonezilor din România. De asemenea, pe tineri i-a interesat colaborarea cu autorităţile locale şi, legat de aceasta, legislaţia României privitoare la minorităţile naţionale. O problemă arzătoare a ultimilor ani care îi priveşte pe polonezii nu doar din România, ci şi din ţara înaintaşilor a devenit plecarea „după pâine”. Elevii au întrebat despre structura acestor plecări privind sexul, direcţiile şi perspectivele întoarcerii după ani de muncă în străinătate.

Copii Bucovinei

Un fapt deosebit de constructiv este participarea activă a tinerilor angajaţi în proiectul şcolar „Istoria minorităţii polone pe teritoriul judeţului Suceava”, mai ales că trecutul comunităţii poloneze trebuie să rezulte şi să se bazeze pe cunoaşterea viitorului compatrioţilor din Bucovina. Viitor care pune în faţa polonezilor veniţi pe aceste meleaguri provocări dificile care pretind o muncă laborioasă şi spirit de sacrificiu.
Ultimul element al primei zile a conferinţei a fost perfecţionarea pentru profesorii de limba polonă, educatorii şi învăţătorii şcolilor cuprinse în proiectul „Copiii Bucovinei” condusă de metodiştii, consultanţii ORPEG de la Centrul Didactic pentru Diaspora Poloneză din Lublin – Małgorzata Małyska şi Jacek Szpunar.

Copii Bucovinei

În următoarele două zile, perfecţionarea s-a desfăşurat la Gimnaziul „Krystyna Bochenek” din Poiana Micului. Întâlnirile metodice au avut drept scop nu doar schimbul de experienţă, cunoaşterea de către cadrele didactice a noutăţilor metodicii învăţării limbii polone ca limbă maternă servind, de asemenea integrării cadrelor didactice în Bucovina. Ele au dat şi sentimentul legăturii şi scopului comun care este menţinerea şi promovarea spiritului polonez dincolo de graniţele Patriei.

Trad. St. Iachimovschi

Copii Bucovinei

Share.