• Română
  • Polski

Din cronica polonezilor bucovineni – anul 1909 Iulie

0

07.01. Cernăuţi: Pentru noul altar al Reginei Coroanei Poloniei din biserica parohială au făcut donaţii: P.T.M. Berezowska (5 c.), F. Lewandowska (2 c.), K. Agospo-wicz (10 c.), F. Agospowicz (10 c.), L.S. (40 c.), M. Woj-sterowicz (10 c.),
07.01. – Cernăuţi: Exerciţiul membrilor organizaţiei „Sokół” din Cernăuţi, în uniforme.
07.01. – Cracovia, Consiliul oraşului Cracovia: În şedinţa sa a decis să trimită delegaţi la festivitatea sfinţirii terenului din Cernăuţi.

07.01 – Zadobruvca: A fost deschis un depozit poştal cu program obişnuit. Conducerea a fost încredinţată d-nei Tomorugowa, soţia învăţătorului din localitate. Depozitul a fost legat de oficiul poştal din Sadagura prin intermediul unui mesager pedestru care prelua şi aducea zilnic scrisori.
07.02 – Cernăuţi: Repetiţia generală a exerciţiilor organizaţiei „Sokół”.
07.03. – Cernăuţi: A apărut anuarul special 27 al „Gazetei Polone”, mai voluminos (53). Conform anunţului, avea să cuprindă programul detailat al festivităţii sfinţirii terenului, componenţa comitetului, lista instituţiilor poloneze din Bucovina, lista cazărilor comune şi private, tariful trăsurilor ş.a.
07.03.- Cernăuţi: Pr. arh. Józef Teodorowicz a sosit cu sului de la Jarosław, să obţină postul de învăţător pasager precum şi sprijin moral şi material din partea Conducerii în înfiinţarea Gimnaziului Polonez din Cernăuţi.
07.04.- Cernăuţi, terenul organizaţiei „Sokół”: Adunarea tuturor camarazilor din Cernăuţi şi plecarea în marş spre gara Volksgarten pentru a întâmpina dele-gaţiile din Galiţia.
07.04.- Cernăuţi: Dimineaţa a sosit cu trenul preşe-dintele organizaţiei „Sokół” din Cracovia – dr. Władysław Turski care, în timpul festivităţilor a fost autoritatea supremă. Comanda a preluat-o adjunctul şefului – camaradul Świątkowski din Stanisławów.
07.04. – Cernăuţi, terenul organizaţiei „Sokół”: Din cauza festivităţii, toată ziua a funcţionat cabina telefonică accesibilă tuturor, punctul de vindere a timbrelor şi cutia poştală golită la fiecare oră. Mai mult, erau predate pe loc scrisori şi telegrame.
07.04. – Cernăuţi, Universitatea: Mitingul studenţilor polonezi care cereau înfiinţarea catedrei de limba şi lite-ratura polonă. Acesta a fost primul miting al studenţilor polonezi din această universitate.
07.04.- Cernăuţi, sala mică a Casei Polone: Adunarea generală şi al III-lea Congres al Uniunii Cadrelor Didac-tice Poloneze din Bucovina.
07.04. – Cernăuţi: „Delegaţia Sokoła- Macierzy şi a altor cuiburi din Lvov a venit la dr. Kwiatkowski, pentru a-şi exprima recunoaşterea pentru devotata sa activitate naţională în zona de frontieră şi pentru sprijinul acordat organizaţiei „Sokół” prin strădania depusă în vederea obţinerii pământului pentru teren”.
07.04.- Cernăuţi, bufetul de pe teren: Consilierul orăşenesc Karol Borysławski „a aprovizionat din belşug bufetul de pe teren şi a primit cu ospitalitate la el cetăţenii din Lvov veniţi la festivităţi”.
07.05.- Cernăuţi: A murit Teresa Skwarnicka în vârstă de 68 de ani, soţia lui Wojciech Skwarnicki ……… al magistraturii din Cernăuţi.
07.05.- Horodenca: În scrisoarea din această zi şi loca-litate cel care semnează dr. Cz. N., fără îndoială dr. Czes-ław Niewiadowski, scrie despre desfăşurarea dezbaterilor Congresului General al SŞP din Colomeea în partea privitoare la Bucovina. La propunerea dr. Stanisław Kwiatkowski, care din cauza festivităţii sfinţirii terenului din Cernăuţi a participat doar în prima zi a Congresului, s-a adoptat ca Conducerea Centrală în înţelegere cu Cercul Polonez bucovinean chiar din anul 1910 să prevadă o cotă corespunzătoare pentru viitorul Gimnaziu Polonez. În plus, Conducerea Centrală a promis că, la şedinţele sale dedicate problemelor bucovinene, să invite de acum înainte un delegat al Cercului SŞP din Cernăuţi. În prima zi a Congresului a participat şi inspectorul şcolar Otton Mieczysław Żukowski care, pe baza datelor din darea de seamă a Conducerii Centrale, a demonstrat cât de rău au fost tratate zonele de frontieră bucovinene.
07.06. – Cernăuţi, Şcoala Surorilor Franciscane a Familiei Mariei: A avut loc încheierea festivă a anului şcolar cu o seară de recitări, cântece, tablouri scenice,trenul curier din Lvov, pentru ca a 2-a zi să sfinţească terenul şi să le vorbească celor aprox. 2000 de parti-cipanţi. A locuit în casa baronesei Helena Szymonowicz.
07.04. – Cernăuţi: Pr. Aleksander Opolski, catihetul şcolii pedagogice din Cernăuţi, şi pr. Leopold Schweiger, consilier consistorial şi catihet al Gimnaziului nr. 1 din Cernăuţi, au fost distinşi usu Rochetti et Mantoletti.
07.04.- Cernăuţi: Pentru orfelinatul Surorilor Feliciane au făcut donaţii: pr. prelat Józef Schmid în numele răposatei Antonina Skibniewska (12 c.), Zofia Merzo-wiczowa (15 c.) şi Julia Kwiatkowska (20 c.).
07.04. – Cernăuţi: Nestorul şi veteranul activităţii naţionale în Bucovina Władysław Sołtyński a oferit 1000 c. Giumnaziului Polonez pentru a omagia pe dr. Stanisław Głąbiński ca primul preşedinte al Cercului Polonez din Viena care s-a interesat şi s-a ocupat de polonezii din Bucovina.
07.04.- Cernăuţi: Obiecte pentru tombola din timpul festivităţilor „Sokół”, din ziua de 4 iulie 1909, au trimis întreprinzătorii polonezi din localitate: Jan Drzewiński – galanterie, Józef Kosiński – constructor, Jan Krzanowski – fotograf, Antoni Masłowski – frizer, Ferdynand Motylewski – fabrica de trăsuri, Kajetan Romanowicz – galanterie, Walerian Skwarnicki – sculptor, Michał Trzciński – şelar.
07.04. – Cracovia: Pentru tombola din ziua de 4 iulie 1909, din Cernăuţi au trimis daruri: W. Bełdowski şi Ru-dolf Harliczka – Fabrica de tuburi pentru ţigări „Era”.
07.04. – Carlsberg: Pr. paroh Franciszek Łuczko a fost distins Expositorio canonicali.
07.04. – Lvov: De aici au sosit daruri pentru tombola din Cernăuţi, în ziua de 4 iulie 1909 de la: W. Beşdowski- Fabrica de Alcol, Jan Ignatowicz – I Fabrică de Chimicala şi Cosmetice, B. Połoniecki – Librăria Polonă, W. Zajţczkowski – Fabrica de tuburi pentru ţigări „Era”.
07.04. – Lvov: Cu prilejul marii sărbători a organi-zaţiei „Sokół” din Cernăuţi de sfinţire a terenului, Edmund Kolbuszowski, la începutul lunii iulie 1909, în câteva propoziţii a evocat pe Klemens Kołakowski, fondatorul şi primul comandant al detaşamentului din Cernăuţi.
07.04. – În această zi de sfinţire a terenului din Cer-năuţi, în nr. festiv 53 al „Gazetei Polone” au apărut două poezii „Mergem în sus!” şi „Să ne întindem aripile!” de Jadwiga Strokowa, poezia lui Kazimierz Króliński „Fruntea sus, bravi străjeri de la graniţă” precum şi poezia „Copiilor de la frontieră” de Antoni Popławski.
07.04. – Văşcăuţi pe Ceremuş: Parohul pr. Marceli Zawadowski a fost distins Expositorio canonicali.
07.03-04.- Colomeea: La cel de al XVII-lea Congres General al SŞP, cercul din Cernăuţi a fost reprezentat de preşedintele acestuia dr. Stanisław Kwiatkowski şi Otton Mieczysław Żukowski. Participant doar în prima zi a dezbaterilor. St. Kwiatkowski a cerut ca polonezii bucovineni să aibă reprezentantul lor în Conducerea Centrală, pentru ca, în conformitate cu hotărârea Congreexerciţii de gimnastică şi expoziţie de lucru manual (pictură, desene, broderie, dantele, obiecte din lână, macaturi, perne).
07.07.- Cernăuţi, aula Universităţii: Zofia Negru-szówna ca prima femeie a fost promovată ….. farmacie la această universitate….. cu menţiune.
07.09. – Cernăuţi, grădina Casei Polone: A avut loc o întâlnire tovărăşească în cinstea noilor membri ai Societăţii „Ognisko”, în sunetele fanfarei.
07.10.- Cernăuţi: Din iniţiativa Conducerii Centrale a SŞP din Cracovia, Cercului SŞP din Cernăuţi, au plecat la Cracovia în excursie tineri bucovineni din diferite localităţi şi toate condiţiile (între aceştia 70 de elevi de la Internatul Polonez „A. Mickiewicz”).
07.10. – Cernăuţi: A murit Józef Zybaczyński, profesor al şcolii reale greco-orientale din localitate.
07.10/11. – Vîjniţa: Noaptea, un incendiu a mistuit câteva zeci de case, peste 500 de personae au rămas fără acoperiş deasupra capului.
07.15. Prevoroc, Consiliul Comunei: Consiliul din localitate a acordat lui Jan Bohosiewicz, staroste din Seroţc, cetăţenia de onoare ca recunoaştere a meritelor sale pentru această comună.
07.15. – Cernăuţi: În numele comitetului de organizare a sfinţirii terenului din Cernăuţi, preşedintele Casei Po-lone dr. St. Kwiatkowski, secretarul organizaţiei „Sokół” J. Świerczyński, preşedintele aceleiaşi organizaţii B. Mokrański au mulţumit tuturor celor care”au onorat festivitatea cu prezenţa lor şi au contribuit la această acţiune cu ofranda şi munca lor”.
07.15.- Cernăuţi: În numărul 56 al celui de al 27-lea anuar al „Gazetei Polone” a apărut articolul preliminar „Problema poloneză în Bucovina” precum şi „a IX-a listă a cotizaţiilor pentru terenul organizaţiei „Sokół” din Cernăuţi, semnată de casierul Böhm şi preşedintele Mokrański. În aceeaşi zi „Curierul de Lvov” l-a redat aproape în întregime.
07.15. – Cernăuţi, Casa Polonă: Adunarea învăţătorilor care doresc să activeze în vacanţă.
07. 15. – Siret: Datorită devotamentului Dymównei şi lui Tadeusz Dyma, grupurile de vacanţă desfăşoară zilnic exerciţii şi jocuri în păduricea de lângă râu.
07.15. – Văşcăuţi: Sub supravegherea preşedintelui Societăţii de Lectură – pr. Marceli Zawadowski, parti-cipanţii la grupurile de vacanţă desfăşoară, în zilele de luni şi vineri, exerciţii de gimnastică pe terenul de lângă Casa Polonă.
07.15. – Suceava: Au început activităţile de vacanţă la care iau parte aprox. 30 de copii, deşi ar putea fi peste 100. Din cauza lipsei de învăţători, ele se limitează, în principal, la jocuri, baie şi cânt.
07.16. – Cernăuţi: Consiliul Naţional Şcolar a aprobat d-nei Zielecka, proprietara institutului francez de pe str. Wydziału Krajowego nr. 13, să înfiinţeze un liceu parti-cular de fete în Cernăuţi.
07.16. – Laurenca, capela, Casa Polonă: Au avut loc hramul şi festivitatea sfinţirii noii Case Polone. La festivităţi au luat parte compatrioţi din Davidov, Dunavăţ, Soloneţu Nou, Stara Huta şi Tereblecea. Pr.Jan Moś-cicki, paroh în Stara Huta, a sfinţit Casa Polonă şi a mul-ţumit tuturor celor care cu bani şi muncă au contribuit la ridicarea ei. Pe urmă a vorbit preşedintele Societăţii de Lectură din localitate – Michał Kuczak care a mulţumit participanţilor. Intonat de învăţătorul Kogut, cântecul „Boże, coś Polskę…” a fost cântat în genunchi de participanţii la festivitate. În program au mai fost şi alte cântece patriotice precum şi piesa „Despre Haiducul Madej” interpretată de 20 de copii din localitate sub îndrumarea pr. Wincenty Majerhofer.
07.18. – Cernăuţi: Societatea Polonă de Împrumut şi Economii din Cernăuţi a anunţat că are nevoie de o fun-cţionară care să stăpânească limba polonă în scris şi în vorbire.
07.18. – Cernăuţi: Michał Gorecki a scris poezia „În vacanţă!”, îndemnând copiii şi părinţii să ia parte la activităţile cu care începe grupul de vacanţă în Cernăuţi.
07.18.- Cernăuţi: Deschiderea activităţii de vacanţă cu participarea a aprox. 250 de copii şi aprox. 1000 de adulţi. Din partea organizatorilor, la deschidere au participat, printre alţii, B. Mokrański, St. Kwiatkowski, consilierul superior Chlebik cu soţia, consilierul superior Węglowski precum şi consilierul orăşenesc Borysławski.
07.18. – Cernăuţi, grădina Casei Polone: La invitaţia preşedintelui Societăţii „Gwiazda”, Michał Gorecki, în sunetele orchestrei Sawul a avut loc petrecerea mem-brilor societăţilor „Sokół”, de Lectură, „Ognisko” şi „Gwiaz-da” cu un foarte bogat program (joc în cerc, cu mingea, roata fericirii, recitări, monologuri, întreceri atletice – seara dans). Asemenea petreceri s-au anunţat în fiecare duminică.
07.18. – Cernăuţi, Congregaţia Surorilor Francis-cane a Familiei Mariei: A murit sora Gertruda Simonówna, dedicată învăţătoare care a trăit doar 21 de ani.
07.19. – Cernăuţi, Congregaţia Mariană: Sub conducerea Juliei Kwiatkowska, pentru prima dată s-a realizat pelerinajul polonezelor cernăuţene din Congre-gaţia Mariană la Kochawina.
07.20. – Cernăuţi – Viena: Din acest moment s-a realizat legătura telefonică între aceste capitale.
07.20. – Cernăuţi, „Sokół”: În numele filialei cernău-ţene a organizaţiei „Sokół” A. Böhm – casier, B. Mok-rański – preşedinte şi Świerczyński – secretar au mulţu-mit Consiliului Orăşenesc Lvov pentru donaţia de 500 c. pentru terenul organizaţiei din Cernăuţi.
07.20. – Poiana Micului: Juro Kucharek a scris o scri-soare către redacţia „Gazetei Polone” în care îşi împărtă-şeşte impresiile de la festivitatea sfinţirii terenului din Cernăuţi şi mulţumeşte tuturor (dr. St. Kwiatkowski, B. Mokrański, Jan Świderski, pr. Paroh Jan Adolf Bazal) care au contribuit la realizarea acestui eveniment şi au făcut posibilă participarea compatrioţilor din provincie.
07. 22. – Lvov: Adam Dobrowolski a scris poezia „Din ciclul Poveste de vară” publicată în nr. 59 al „Ga-zetei Polone” de duminică, 25 iulie 1909.
07.23. – Cracovia: Conducerea Centrală a SŞP din Cracovia a apreciat darea de seamă pe anul 1908 a Cercului SŞP din Cernăuţi. Din partea Conducerii Centrale scrisoarea în această problemă a fost semnată de Antoni Januszewski – secretar şi dr. E.Bandrowski – preşedinte.
07.24. – Nieţiecea: A murit la vârsta de 81 de ani Ludwik Oksza Strzelecki, doctor în medicină şi chirurg, de jumătate de veac membru, cu merite deosebite, al Societăţii Polone de Ajutor Frăţesc şi de Lectură din Cernăuţi şi al altor organizaţii poloneze.
07.25. – Cernăuţi: Prin intermediul lui J. Siedlecki, Józef Legocki din Poiana Micului a depus 2 c. pentru Gimnaziul Polon din Cernăuţi.
07.25. Cernăuţi: Michał Gorecki a scris poezia agita-torică „În învăţământ este puterea, iar în putere forţa!” publicată în nr. 59 al „Gazetei Polone” de duminică, 25 iulie 1909.
07.25. – Cernăuţi: Pentru altarul Reginei Coroanei Poloniei din biserica parohială au făcut donaţii: Helena Ogonowska (1 c.), L.B. (20 c.), Z.D. (10 c.). În total, cu cele dinainte, s-au adăugat 249 c.
07.25. – Denisuvca: La şcoala din localitate, frecventată mai ales de copii polonezi (aprox.50) nu se învaţă limba polonă. Legat de aceasta, în „Gazeta Po-lonă” polonezii sunt sfătuiţi să adreseze o cerere Con-siliului Şcolar Naţional din Cernăuţi de introducere a pre-dării limbii polone.
07.25. – Cernăuţi: S-au organizat exerciţii pentru participanţii grupurilor de vacanţă care, în 1909, au fost de două ori mai mulţi decât în anul precedent.
07.29. – Cernăuţi, Internatul Polonez „A. Mickie-wicz”: S-a anunţat concurs pentru postul de prefect de la 1 septembrie 1909. Condiţia acceptării – pregătire corespunzătoare şi dragoste pentru activitatea pedago-gică a candidatului. Se asigură locuinţă, masă şi 40 c. pe lună.
07.29. – Cernăuţi: Preşedintele Cercului Polonez din Viena – dr. Stanisław Gąbiński a trimis 50 c. pentru terenul organizaţiei „Sokół”.
07.29. – Solca, Sanatoriul de Hidroterapie al dr. Weisberg: S-a descoperit un izvor de apă minerală terapeutică.
07.29. – Cernăuţi, grădina Casei Polone: La invitaţia filialei organizaţiei „Gwiazda” a avut loc o petrecere cu un program diversificat.
07.30. – Stara Huta: Pr. paroh Jan Mościcki a fost invitat la comitetul naţional de sărbătorire a centenarului naşterii lui Juliusz Słowacki şi a anunţat că, în ziua de 10 august 1909, va organiza sărbătorirea în Dunavăţ. Programul avea să cuprindă: Sf. Liturghie, adunare în Sala de Lectură, întâmpinarea oaspeţilor, conferinţa pr. J. Mościcki despre Słowacki, cântece naţionale şi discuţii intime.
07.31. – Cernăuţi, Casa Polonă: Ovaţii ale copiilor din grupurile de vacanţă cu învăţătorii şi membrii „Sokół” în onoarea dr. Stanisław Kwiatkowski pentru activitatea în slujba polonezilor din Bucovina şi obţinerea terenului. Lui Kwiatkowski i s-a înmânat diploma de membru de onoare al organizaţiei „Sokół” din Cernăuţi.
07.31. – Grimmenstein, Austria de Jos: A murit la 27 de ani Juliusz Brüll, fiul lui Józef, fostul şef de gară în Cernăuţi. Înmormântarea a avut loc la Edlitz. Apoi trupul îi va fi adus la Cernăuţi şi îngropat în cripta familiei.
07.31. – Şipot: În această noapte a ars gaterul lui Ozjasz Landwehr.
07. [?] – Sadagura: Secretarul Societăţii de Lectură Din Sadagura J. Witwiţki şi preşedintele Antoni Pukacz au adresat compatrioţilor un apel de a trimite lucruri pentru tombola organizată în timpul festinului din grădină, pentru a strânge fonduri pentru construcţia Casei Polone.Cu această ocazie s-au strâns, cutoate eforturile depuse, suma de 2500 k, care nu ajungea nici pentru cumpărarea terenului de construit.

 

August

 

08.05. – Cernăuţi: Dr. Eugeniusz Mitkiewicz, prin intermediul „Gazetei Polone”, a informat publicul că, timp de două luni (până în octombrie), nu va fi medic şef din cauza plecării.
08.05.- Cernăuţi: Dr. Stanisław Kwiatkowski a depus 20 c. pe carnetul de economii al Societăţii „Ognisko” pentru Gimnaziul Polonez, prin intermediul Hildei Altheim, care distribuia vederi din buticul „Ognisko”. Sora Józefina de la secţia chirurgie a depus în acest scop 10 c.
08.05. – Suceava, Casa Polonă: Cele mai multe donaţii pentru Casa Polonă au adunat: Rozalia Bohdanowicz din …….. (164 c.), Wanda Bochnik din Lvov (53,70 c.), notarul Marynowski din Zalişcechi (39,60 c.), Sedelmeier din Stanisławów (28,80 c.), notarul Zawadzki din Lvov (27 c.), notarul Narajewski din Brzozów (24,90 c.), dr. Adolf Wurst din Kałusz (20 c.), SŞP din Colomeea (20 c.).
08.08. – Poiana Micului: Un corespondent anonim a prezentat situaţia tristă după alegerile comunale, în care a învins minoritatea germană ca urmare a nerespectării înţelegerii cu majoritatea poloneză.
08.09. – Vijniţa: Au ars 12 case şi biserica ortodoxă.
08.11. – Coşcinia: Corespondentul Jul. T. relatează desfăşurarea festivităţilor prilejuite de centenarul naşterii lui Juliusz Słowacki în Dunavăţ. Sărbătorirea a cuprins Sf. Liturghie oficiată de pr. dr. Władysław Honorski venit din Cernăuţi, un referat despre Słowacki susţinut de pr. Jan Mościcki, lectura unor creaţii alese ale lui Słowacki, discursul învăţătorului Kogut care îndemna la frecven-tarea Sălii de Lectură şi la lectură, reprezentaţia piesei „Bătălia de la Racławice” a lui Władysław Ludwik Anczyc pregătită cu amatorii de fratele Wincenty Mayer-hoffer.
08.12. – Gura Humorului: Pr. Emilian Welisch de curând sfinţit a fost numit vicar al parohiei romano-catolice.
08.14. – Cernăuţi: Redactorul şef al „Gazetei Polone” Henryk Zucker a revenit şi a preluat obligaţiile redac-ţionale.
08.19. – Cernăuţi: Pr. Julian Smodlibowski – supe-riorul iezuiţilor din Cernăuţi a înştiinţat clerul din Bucovina şi din zona de frontieră despre posibilitatea de a participa la recolecţii în grupuri mici, după anunţarea participării şi stabilirea termenului.
08.19. – Iţcani: Comisarul superior în construcţii, adjunctul şefului staţiei de conservare din Iţcani – Włodzi-mierz Lewicki a fost numit adjunct în aceeaşi funjcţie la Cernăuţi.
08.19. – Davideni-Zrąb: Autor semnat cu literele M.D.Z a scris „Gazetei Polone” o scrisoare în care, în numele compatrioţilor din localitate, se plânge de lipsa şcolii polone şi subminarea strădaniilor în acest scop de către adversari necunoscuţi care depun cereri cu sem-nături falsificate pentru o şcoală cu predare în limba ruteană, în aparenţă în numele polonezilor şi propagarea ideii că polonezii ar fi locuitori temporari şi nu stabili.
08.22. – Cernăuţi: Societatea Internatului Meşteşu-găresc „J. Kiliński” a anunţat concurs pentru locuri în Internat.
08.22. – Adâncata, Societatea de Lectură: A avut loc adunarea membrilor, s-au discutat problemele curente importante şi s-a luat decizia propusă de filială. Întâlnirea s-a încheiat cu recitări: „Spovedania deţinutului” (în interpretarea d-nei Lazarowicz) şi „Karol Chodkiewicz” (în interpretarea lui Jan Nadolny).
08.22. – Cosmeni, Societatea de Lectură: A avut loc o festivitate deosebită, în timpul căreia a vorbit pr. Alojzy Kucharski venit din Cernăuţi, care a îndemnat la folosirea sălii de lectură precum şi la lectura cărţilor şi ziarelor, şi studentul Władysław Demitrowski care a citit referatul istorico-patriotic „Cauzele declinului Patriei noastre”.
08.22. – Sadagura: demonstraţii la încheierea grupului de vacanţă cu participarea membrilor şi a celor din organizaţia „Sokół” din Cernăuţi. În biserica parohială cu hramul Sf. Mihail a avut loc Sf Liturghie, exerciţiile de gimnastică ale fetelor şi băieţilor pe teren precum şi alo-cuţiunea comandantului grupurilor Dutkowski şi cântece patriotice.
08.22. – Suceava, sala mare a Casei Polone: A avut loc o serată ce a cuprins evoluţia corului mixt şi bărbătesc dirijate de Stanisław Jaśkiewicz, interpretare la pian a d-rei Lidner şi d-nei Czerny, monologuri interpretate de Wacław Müller, o comedie într-un act de Aleksander Fredro interpretată de amatori (Baranowski, Helena Barańska, Wiktor Czernelecki, Stanisław Jaśkiewicz, Ludwiński, Ludomiła Machnicówna, Tadeusz Matysek, Wanda Matyskówna, Wacław Müller), dansuri. Corespondentul a menţionat că de Societatea Polonă de Lectură aparţin cîţiva cehi şi ruteni. Serata a plăcut foarte mult, chiar şi nemţilor şi românilor prezenţi la ea.
08.23. – Cernăuţi: Consiliul Şcolar Naţional a dispus că anul şcolar 1909/10 va începe, în şcolile din Cernăuţi,
Polonus 7-8 / 2009
08.14. – Cacica: Liturghie de seară festivă în biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului, cu predică în limba polonă şi procesiune cu Preasfântul Sacrament.
08.15. – Boian, Societatea de Lectură a SŞP: Pentru stindardul Societăţii a oferit Karol Futerko din Canada (20 c.) prin mijlocirea Leokadiei Zawadzka precum şi R. Sozański (10 c.) adunate de la membrii societăţii.
08.15. – Cernăuţi: Ultimul termen de primire a cererilor pentru Internatul Polonez „A. Mickiewicz”.
08.15. – Adâncata, Societatea de Lectură: Polonezii adunaţi aici au urmărit conferinţa pr. Paweł Wiecki intitulată „Regatul Polon după dezmembrare”, discursul lui Jan Nadolny despre situaţia polonezilor sub ocupaţia prusacă precum şi recitarea poeziei „Polonia încă n-a pierit” în interpretarea Wandei Nadolna.
08.15. – Stara Jucica: S-au desfăşurat întrecerile de călărie ale regimentului 8 de ulani, la care din Cernăuţi s-a putut ajunge cu un tren special.
08.15. – Cacica: A avut loc hramul bisericii parohiale din localitate cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care a fost împodobită cu un splendid altar principal, amvonul şi balustradele în stil gotic, iar în spatele bisericii a fost construită o capelă în forma grotei din Lourdes. S-au ofi-ciat câteva Sf. Liturghii în câteva limbi, printre altele în limba polonă. În scopul facilitării sosirii pelerinilor, s-au suplimentat trenurile pe ruta Cernăuţi-Cacica cu bilete reduse.
08.15. – Văşcăuţi pe Ceremuş: Din Cernăuţi a sosit camaradul Wasylkiewicz pentru a-i învăţa pe copiii din grupul de vacanţă exerciţiile cu cercul
08.16. – Cacica, biserica parohială cu hramul Adormi-rea Maicii Domnului, luni, ora 8,00: În biserica parohială a fost oficiată o Sf. Liturghie funebră pentru binefăcătorii noii biserici care au decedat.
08.16. – Cacica: Un corespondent semnat cu pseu-donimul Pątnik relatează laconic festivităţile de hram, menţionând că liturghia a fost celebrată de pr. prelat Józef Schmid, că predicile au fost rostite, printre altele, în limba polonă. La hram a fost şi prof. dr. Alfred Halban care a com-parat festivităţile de la Cacica cu cele de la Częstochowa.
08.16. – Sadagura: Autorul unei scrisori invită oaspeţi şi din Cernăuţi la încheierea festivă a grupului de vacanţă şi la demonstraţiile de gimnastică conform programului detailat anexat.
08.18. – Cernăuţi: După Sf. Liturghie în intenţia împă-ratului Austriei cu prilejul zilei sale de naştere, a avut loc sfinţirea pietrei de temelie de la extinderea bisericii roma-no-catolice parohiale, mult prea mică pentru numeroşii credincioşi. La sfinţirea au luat parte parohul – pr. infulat Józef Schmid, clerul parohiei, preşedintele ţării, mulţimea credincioşilor. Au vorbit pr. infulat şi preşedintele.
08.18. – Cernăuţi: Hela Würfel a scris „Poveste” care a apărut în nr. 67 al „Gazetei Polone” din 22 august 1909.în mod excepţional, la 9 septembrie, iar înscrierile la 6 septembrie 1909.
08.23. – Adâncata: Autorul semnat cu litera L. a infor-mat că grupurile de vacanţă locale funcţionează conform planului de la începutul vacanţei sub supravegherea pr. Paweł J. Wiecki din Rădăuţi şi a Apoloniei Droll din Dymka. Exerciţiile celor 24 de băieţi sunt supravegheate de Jan Nadolny, iar ale celor 30 de fete de Wanda Nadolna. Încheierea cu demonstraţii, conform progra-mului dat, este anunţată pentru ziua de duminică 29 august 1909. Corespondentul atrage atenţia că, după o lungă letargie, Societatea Polonă de Lectură locală a renăscut şi se ţin conferinţe.
08.23. – Cosmeni: Un autor anonim a scris o amplă dare de seamă despre desfăşurarea festivităţii la Societatea Polonă de Lectură din localitate, din ziua de 22 august 1909, care a apărut la rubrica Scrisori din ţară, în nr. 68 al „Gazetei Polone” din 26 august 1909.
08.24. – Suceava, Casa Polonă: Un corespondent local semnat cu literele S.M. a informat despre ultimele evenimente de la Casa Polonă care, în ultimul timp, da-torită lui Stanisław Jaśkiewicz s-a animat evident, regulat au loc serate duminicale.
08.26. – Lvov: A apărut nr. 8 al publicaţiei „Krajowy Kolejarz”, cu apelul către feroviarii polonezi din Bucovina de o cât mai rapidă aliere la acţiunile de verificare în organizaţia naţională „Samopomoc” şi de începere a acti-vităţii pentru binele propriu şi al întregului popor.
08.26. – Cernăuţi: În nr. 68 al celui de al 27-lea anuar al „Gazetei Polone”, la rubrica Cronică este reprodusă scrisoarea micului Władek H. către redactoarea „Micii lumi”, în care oferă 10 c. pentru Darul Grunwaldului şi cheamă alţi copii la gesturi asemănătoare în scopuri naţionale.
08.29. – Cernăuţi: Michał Gorecki a scris poezia „Către grupurile noastre de vacanţă” apărută în nr. 69 al „Gazetei Polone” de duminică, 29 august 1909.
08.29. – Cernăuţi, terenul organizaţiei „Sokół”: Demonstraţia finală a grupurilor de vacanţă din Cernăuţi, din vara anului 1909 cu participarea celor din Sadagura. Demonstraţiile cu un bogat program au fost unite cu un mare festin (concert, lansare de baloane, poşta, undiţa norocului, fotografii de grup şi alte atracţii). În această împrejurare s-a organizat un bufet şi o cofetărie pe teren.
08.29. – Văşcăuţi pe Ceremuş, Casa Polonă: S-a sărbătorit festiv centenarul naşterii lui Juliusz Słowacki. Programul a cuprins: cuvântul introductiv al preşedintelui – pr. canonic Marceli Zawadowski, referatul lui Peler despre viaţa şi opera poetului, recitarea poeziilor „Imn pe mare” (în interpretarea d-rei Migd.), „Moartea colo-nelului” (în interpretarea d-rei D. Pazi), „Fiica Poloniei” (în interpretarea d-rei Wierz), trei reprezentaţii de amatori.

dr. Jan Bujak – Kraków
Trad. St. Iachimovschi

Share.