• Română
  • Polski

Projekt pod nazwą „Wymiana okien w budynku Domu Polskiego w Suczawie”

0

Projekt pod nazwą „Wymiana okien w budynku Domu Polskiego w Suczawie”, zrealizowany w 2019 roku na podstawie umowy nr 26/2019/INW, dofinansowany został przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu.

Proiectul privind modernizarea sediului Casei Polone din Suceava: Înlocuirea ferestrelor vechi cu tâmplărie din lemn stratificat”, a fost realizat în anul 2019 și cofinanțat de Asociația „Wspólnota Polska” din fondurile obținute de la Cancelaria Senatului Republicii Polone.

Share.

KARTA POLAKA

Dokument ten jest honorowym potwierdzeniem związku z Polską, jej tradycja i kulturą – potwierdza przynależność do Narodu Polskiego.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, 1669, z 2019 r. poz.1095

detalii