• Română
  • Polski

Fericitul Ioan Paul al II-lea

0

Slujba pentru Papa Ioan Paul al II-lea

Zilele de 16 octombrie 1978, 2 aprilie 2005, 1 mai 2011 au fost zile de intense trăiri spirituale ale sutelor de milioane de catolici din întreaga lume, ale oamenilor de bunăvoinţă indiferent de confesiune, dar mai ales ale polonezilor. Aceste date au marcat alegerea cardinalului Karol Wojtyła ca papă – zi de bucurie şi mândrie pentru noi, moartea Papei care a cufundat lumea în durere şi ziua beatificării Lui ce va fi înscrisă cu litere de aur în istoria Bisericii Catolice.

Dorinţa mulţimii de pelerini adunaţi, în ziua de 2 aprilie 2005, în Piaţa Sf. Petru din Roma, la auzul veştii plecării Sfântului Părinte la Tatăl, mulţime care a scandat minute în şir, într-un singur glas „Santo subito!” (Sfânt imediat) s-a împlinit la şase ani de la moartea Lui. În ziua de 1 mai 2011, urmaşul şi colaboratorul Său apropiat – Papa Benedict al XVI-lea L-a ridicat la slava Fericiţilor.
Se ştie că Fericitul Ioan Paul al II-lea a instituit sărbătoarea Milostivirii Divine pe baza revelaţiilor surorii Faustyna Kowalska pe care a sanctificat-o. Deci nu este întâmplător faptul că Sfântul Părinte a plecat la Cer în ajunul sărbătorii Milostivirii Divine şi a fost ridicat la cinstea altarelor în duminica Milostivirii Divine.
Papa Ioan Paul al II-lea s-a încredinţat pe Sine, a încredinţat Biserica şi întreaga lume Milostivirii Divine, pentru că în ea a văzut salvarea lumii.
Duminică – 1 mai 2011 a fost ziua aşteptată timp de şase ani de catolicii din întreaga lume şi nu numai. Festivităţile de beatificare au început cu adresarea cererii către papa Benedict al XVI-lea de către vicarul general al Romei cardinalul Agostino Vallini şi postulatorul procesului de beatificare pr. Sławomir Oder, cerere de înscriere a lui Ioan Paul al II-lea pe lista beatificaţilor de asemenea card. Vallini a citit scrisoarea special pregătită cu prezentarea biografiei lui Karol Wojtyła.
Papa Benedict al XVI-lea a acceptat cererea de beatificare într-o formulă specială, primită cu ovaţii de pelerinii din lumea întreagă adunaţi în Piaţa Sf. Petru. Sărbătoarea Fericitului Ioan Paul al II-lea a fost stabilită pentru data de 22 octombrie – ziua începerii pontificatului lui în anul 1978. Apoi a fost dezvelit un mare tablou al lui Ioan Paul al II-lea executat pe baza fotografiei al cărei autor este polonezul Grzegorz Gałązka. Relicviarul de argint cu fiola conţinând sângele Fericitului a fost adusă la altar de călugăriţa franceză Marie Simon-Pierre a cărei însănătoşire a fost atribuită lui Ioan Paul al II-lea şi care a stat la baza decretului de beatificare.
În predica sa papa Benedict al XVI-lea, printre altele, a subliniat (în limba polonă), că „prin mărturia credinţei, iubirii şi curajul apostolic, plin de simţire omenească, acest exemplar Fiu al naţiunii polone i-a ajutat pe creştinii din toată lumea să nu se teamă să fie creştini, să aparţină Bisericii, să predice Evanghelia. Cu un cuvânt: ne-a ajutat să nu ne fie teamă de adevăr, pentru că adevărul este garanţia libertăţii”. De asemenea, a mai spus că beatificarea are loc la începutul lunii mai, lună închinată Fecioarei Maria căreia Ioan Paul al II-lea i-a fost atât de devotat. Apoi a evocat propriile amintiri ca prieten şi colaborator apropiat în timpul pontificatului Fericitului Ioan Paul al II-lea.
După terminarea liturghiei, papa şi cardinalii au fost primii care au intrat în bazilica Sf. Petru pentru a aduce un omagiu rămăşiţelor pământeşti ale lui Ioan Paul al II-lea.

În ziua de 2 mai, de dimineaţă începând, pelerinii au putut să cinstească pe Fericitul Ioan Paul al II-lea la sicriul depus în bazilica Vaticanului. Seara el a fost depus în capela Sf. Sebastian. Mai devreme, în Piaţa Sf. Petru a fost celebrată o liturghie de mulţumire. Omilia a rostit-o secretarul de stat al Vaticanului – card. Tarcisio Bertone.
Liturghia a fost precedată de cuvântul introductiv al mitropolitului Cracoviei – card. Stanisław Dziwisz care, în cei aproape 27 de ani de pontificat, a fost alături de Ioan Paul al II-lea.
La Suceava ziua beatificării Papei Ioan Paul al II-lea a fost sărbătorită la statuia acestuia din faţa bisericii cu hramul Sf. Ioan Nepomuk. După încheierea Sf. Liturghii, credincioşii s-au adunat la statuie cu flori şi candele aprinse. Părintele paroh Iosif Păuleţ a subliniat semnificaţia şi importanţa acestei zile pentru Biserica Catolică şi a evocat cultul Sfântului Părinte pentru Sfânta Maria căreia i s-a încredinţat – Totus Tuus. De asemenea, a rememorat istorica vizită a Papei în România din zilele de 7-9 mai 1999, când, la coborârea din avion, a caracterizat această ţară majoritar ortodoxă drept „Grădina Maicii Domnului”. După rostirea rugăciunilor Tatăl Nostru şi Bucură-te Marie, a urmat sfinţirea statuii şi a credincioşilor prezenţi. Festivitatea s-a încheiat cu intonarea, în limbile română, polonă şi germană, a cântecului „Dumnezeule Preasfânt” (Ciebie Boże chwalimy). Credincioşii din întreaga Bucovină au avut prilejul să mulţumească pentru darul beatificării lui Ioan Paul al II-lea în timpul Sf. Liturghii solemne în ziua de 7 mai la Cacica. De ce la Cacica?

Pentru că în această localitate se înalţă semeaţă biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, loc de pelerinaj de peste un veac, pentru că, prin decretul semnat de Ioan Paul al II-lea în anul jubiliar 2000, biserica a fost ridicată la rangul de Bazilică Minor şi, nu în ultimul rând, pentru că aici, în faţa sanctuarului, se înalţă statuia Sfântului Părinte, dezvelită la 15 august 2010. Ceremonia a început la orele 11.00, la statuia Papei Ioan Paul al II-lea unde au fost depuse jerbe de flori şi s-au aprins candele. Preotul paroh Romuald Bulai, rector al Sanctuarului de la Cacica, a adresat un cuvânt de bun venit Excelenţei Sale Petru Gherghel – episcop de Iaşi, Consulului Republicii Polonia la Bucureşti – Paweł Bogdziewicz, preşedintelui Uniunii Polonezilor din România – Ghervazen Longher, primarului com. Cacica – Petru Todosi şi pelerinilor. Apoi a prezentat, pe scurt, biografia şi cei 27 de ani de pontificat al lui Ioan Paul al II-lea. Excelenţa Sa Petru Gherghel, în încheierea ceremoniei, a rostit o rugăciune de mulţumire pentru darul beatificării.
Sfânta Liturghie solemnă a fost celebrată de Preasfinţitul Petru Gherghel asistat de 20 de preoţi din Decanatul de Bucovina cu preotul decan Iosif Păuleţ.
Excelenţa Sa a început predica cu cuvintele „Am venit pe drumul iubirii…” pentru că iubirea a reprezentat constanta Pontificatului lui Ioan Paul al II-lea. Pe parcursul predicii a revenit un laitmotiv: De ce e mare Papa?
Iar răspunsul nu a fost unul singur. Este mare prin rugăciune, prin credinţă, prin comuniunea cu Dumnezeu, prin încredinţarea totală Maicii Domnului, prin crucea pe care a purtat-o în bucurie şi suferinţă. Predica a încheiat-o cu ruga adresată Fericitului Ioan Paul al II-lea de a străjui Sanctuarul de la Cacica şi de a fi mijlocitorul în Cer al rugăciunilor celor care vin aici.
Cântările din timpul liturghiei au fost interpretate de Corul de Cameră „Vox Artis” din Iaşi dirijat de Bogdan Cojocaru. Un moment înălţător a fost cel în care a răsunat, în interpretarea unei soprane din cor, celebra piesă „Ave Maria” a compozitorului austriac Franz Schubert.

A fost un omagiu adus Maicii Domnului a cărei icoană miraculoasă străjuieşte din altar. Sfânta Liturghie solemnă de mulţumire pentru beatificarea Papei Ioan Paul al II-lea s-a încheiat cu un scurt concert de muzică sacră în interpretarea aceleiaşi formaţii camerale care a smuls ropote de aplauze. În stânga altarului s-a aflat o reproducere a tapiţeriei dezvelite la Roma în ziua beatificării cu chipul lui Ioan Paul al II-lea. Privirea Lui blândă şi surâsul Lui parcă ne spuneau: Bucuria voastră este şi a mea.
În timpul celor câteva zile ale lunii mai am trăit momente înălţătoare, bucuria că am putut fi contemporani cu Fericitul Ioan Paul al II-lea. Cu siguranţă, suntem mai bogaţi sufleteşte, convinşi că, acum, avem în Cer un mijlocitor în persoana Fericitului Ioan Paul al II-lea.

Stanislava Iachimovschi

Share.