• Română
  • Polski

Implementarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare în România

0

Consiliul Europei a primit, la data de 2 martie 2016, al doilea raport din partea României privind aplicarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare. Comitetul de experți independenți al Cartei analizează în prezent raportul depus de autoritățile române și va elabora, la rândul său, un raport de evaluare, în cuprinsul căruia va face recomandări detaliate asupra modului în care ar putea fi îmbunătățită situația limbilor minoritare în România. Raportul de evaluare va fi supus atenției Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, care poate decide să adreseze autorităților române recomandări generale suplimentare.

Pentru a obține în mod direct informații privind situația limbilor minoritare, o delegație a Comitetului de experți formată din: Vera Klopcic, Mara Michaelider și Ion Diaconu au vizitat România și s-au întâlnit cu reprezentanți ai minorităților naționale.

Întâlnirea cu reprezentanții Uniunii Polonezilor din România a fost planificată pentru data de 12 mai 2016 în București. Din partea organizației noastre au participat Radu Alexandru Râșca pentru domeniul juridic și administrativ, Alina Valentina Spaine pentru domeniul culturii și domeniul mass-mediei și Iuliana Agneșca Dascălu pentru domeniul învățământului.

Pe parcursul întâlnirii a fi asigurată traducerea din limba engleză în limba română şi din limba română în limba engleză, cu toate că reprezentanții noștri au putut comunica direct cu experții în limba engleză.

S-au prezentat comisiei detalii despre aplicarea limbii polone în domeniile mai sus specificate. Membrii delegației CE au fost interesați în mod deosebit și de problemele pe care comunitatea le întâmpină în acest sens.

Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare vizează protejarea limbilor regionale sau minoritare istorice din Europa, scopul ei fiind acela de a menține patrimoniul cultural comun și de a dezvolta tradițiile și valorile culturale specifice continentului. O trăsătură ce conferă unicitate acestei convenții, adoptată la Strasbourg în noiembrie 1992, este aceea că ea oferă protecție limbilor. România a semnat Carta la 17 iulie 1995 și a ratificat-o prin Legea nr. 282 din anul 2007, reglementarea intrând în vigoare la 1 mai 2008.

Alina Valentina Spaine

Share.