• Română
  • Polski

Întâlnire cu Adam Burakowski la Iaşi

0

Luni 30 mai 2011, în ambianţa deosebită a librăriei „Orest Tafrali” din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, istoricul polonez dr. Adam Burakowski şi-a lansat volumul „Dictatura lui Nicolae Ceauşescu 1965-1989”, cu subtitlul „Geniul Carpaţilor”, care constituie teza lui de doctorat.

 

Lansarea lucrării a fost realizată de Editura Polirom în parteneriat cu Institutul Polonez din Bucureşti. La manifestare au participat, alături de autor, doamna Luiza Săvescu, expert programe culturale în cadrul Institutului Polonez din Bucureşti, Adrian Şerban de la Editura Polirom, cel care a moderat manifestarea, traducătorul Vasile Moga, precum şi decanul Facultăţii de Istorie de la Universitatea „Al. I. Cuza”, prof. Alexandru Florin Platon şi publicistul Liviu Antonesei.

Invitaţii au prezentat lucrarea, considerată în mod unanim ca o realizare de excepţie. Prof. Alexandru Florin Platon a arătat faptul că dr. Adam Burakowski este cel mai tânăr reprezentant al unei şcoli de istorici polonezi preocupaţi de trecutul României. Vorbitorul a apreciat munca minuţioasă depusă de autor, documentarea realizată de acesta precum şi calitatea ştiinţifică a lucrării. Publicistul Liviu Antonesei a apreciat acurateţea informaţiilor din lucrarea autorului polonez, considerând că acest demers unic va trebui să impulsioneze istoricii români să scrie despre trecutul comunist al Poloniei.

Dr. Adam Burakowski a mulţumit celor prezenţi atât pentru aprecieri cât şi pentru faptul că au venit în număr mare la această manifestare. Autorul a arătat că realizarea sa nu ar fi fost posibilă fără documentele aflate în arhiva Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone, fără ajutorul profesorilor Jadwiga Staniszkis, Andrzej Paczkowski, Wojciech Roszkowski şi Jan Kofman. A mulţumit, de asemenea, Editurii Trio din Varşovia care a publicat în anul 2008 „Geniul Carpaţilor” în limba polonă, precum şi Institutului Polonez din Bucureşti pentru ajutor în publicarea lucrării în limba română.

La sfârşitul întâlnirii, dr. Adam Burakowski a răspuns întrebărilor publicului şi a acordat autografe.

Text şi fotografii: Ioan Adrian Munteanu – Iaşi

Share.