• Română
  • Polski

Noua şcoală din Poiana Micului

0

Noua Scoala Poiana Micului

Noua Scoala Poiana Micului

În anul 2002, Uniunea Polonezilor din România a ini-ţiat proiectul educativ „Copiii Bucovinei”, menit să con-tribuie la ridicarea calităţii procesului instructiv-educativ din 12 şcoli ale jud. Suceava. Proiectul este realizat în colaborare cu Consulatul R.P. la Bucureşti şi Inspec-toratul Şcolar Judeţean, iar unul din obiectivele lui este asigurarea celor mai bune condiţii în şcoli.

În anul 2006, Uniunea Polonezilor din România, prin implicarea preşedintelui ei Ghervazen Longher, a făcut demersuri la Asociaţia „Wspólnota Polska” în vederea construirii unei şcoli noi în satul Poiana Micului locuit de o importantă comunitate poloneză. „Vechea” şcoală era de mai mulţi ani într-o stare foarte proastă, nepermiţând o reparaţie capitală, iar din cauza lipsei de încăperi corespunzătoare grădiniţa se afla în clădirea Casei Polone. Lucrările de construcţie au început în septembrie 2007. Investiţia s-a ridicat la un milion şi jumătate de euro, fiind, în totalitate, finanţată de Senatul Republicii Polonia care patronează diaspora poloneză din stră-inătate.
Şcoala cu o suprafaţă de 1600 m2 este construită pe un teren de 4000 metri2, proprietate a Uniunii Polone-zilor din România. Ea are 12 săli de clasă, din care 2 săli pentru grădiniţă, bibliotecă, sală de gimnastică, cabinete pe obiecte (informatică, fizică şi chimie) şi un cabinet medical cu două încăperi separate şi cu intrări diferite, datorită cărora va putea servi întregii comunităţi locale. În clădire se află toalete adaptate pentru copiii cu diza-bilităţi. Şcoala a fost mobilată în întregime datorită fon-durilor poloneze de către firma „Cesarz” din Bielsko-Biała, care a oferit în plus, gratis echipament pentru locul de joacă.
În această unitate şcolară conformă celor mai înalte standarde europene vor învăţa peste 165 de elevi, din care 60% provin din familii de etnie polonă.
La invitaţia Uniunii Polonezilor din România, în ziua de 9 octombrie 2009, a sosit o delegaţie de 13 persoane din partea Senatului R.P. şi a Asociaţiei „Wspólnota Polska” pentru a participa la deschiderea festivă a noii şcoli. Din delegaţia condusă de vicepreşedinta Senatului Krystyna Bochenek au făcut parte, printre alţii: preşe-dintele Comisiei pt. Problemele Emigraţiei şi Legătura cu Polonezii din Străinătate senatorul Andrzej Person, senatorii Bronisław Korfanty şi Marek Konopka din aceeaşi comisie, directorul Biroului pt. Diaspora Polo-neză al Cancelariei Senatului Artur Kozłowski, preşe-dintele Asociaţiei „Wspólnota Polska” deputatul Maciej Płażyński şi Kazimierz Jurczak – fost consul al R.P. la Bucureşti, membru al conducerii filialei Asociaţiei „Wspólnota Polska” din Cracovia.
După aterizarea pe aeroportul din Suceava şi întâm-pinarea de către Ambasadorul R.P. la Bucureşti Exce-lenţa Sa Wojciech Zajączkowski, consulul Anna Zalew-ska, preşedintele Uniunii Polonezilor din România Gher-vazen Longher şi vicepreşedintele judeţului Suceava Vasile Ilie, delegaţia a avut o întâlnire oficială la Prefec-tură cu prefectul Sorin Arcadie Popescu. Vicepreşedinta Krystyna Bochenek, în timpul discuţiilor, a mulţumit, printre altele, pentru sprijinul acordat în România mino-rităţii polone.
În programul vizitei oaspeţilor a fost cuprinsă şi vizi-ta la Casa Polonă din Suceava unde au aflat despre istoria acestui loc – adevărat simbol pentru comunitatea poloneză din Suceava şi întreaga ţară. La sfârşitul scurtei vizite, oaspeţii au semnat în Cartea de Onoare:
Mişcaţi de ospitalitatea Dumneavoastră, mulţu-mim pentru că, cu mare grijă, cultivaţi spiritul polonez pe pământ românesc.
Datorită iubirii Dumneavoastră de Patrie, tra-diţia, limba şi cultura polonă sunt aici prezente.
Delegaţia Senatului R.P. a celei de a VII-lea ca-denţe sosită în ziua de 9 octombrie 2009 la Suceava cu prilejul deschiderii şcolii polone în Poiana Micului. Fie ca ea să slujească tuturor copiilor polonezi în toate timpurile!
În drum spre Poiana Micului, delegaţia s-a oprit la mănăstirea Voroneţ – unul dintre cele mai cunoscute exemple ale artei moldoveneşti, înscris pe lista Patrimo-niului Mondial UNESCO.
9 octombrie 2009 – ziua deschiderii festive a noii şcoli – va fi cu siguranţă de neuitat pentru locuitorii din Poiana Micului. Festivităţile au început cu Sf. Liturghie în biserica din localitate cu hramul Preasfânta Inimă a lui Isus, oficiată de episcopul diecezei de Iaşi Excelenţa Sa Petru Gherghel cu participarea decanului de Buco-vina pr. Ştefan Babiaş, a preoţilor din decanatul de Bucovina, pr. Iosif Dorcu – decan de Iaşi, pr. Iulian Kropp din dieceza de Iaşi precum şi a gospodarului, pr. paroh Gabriel Bucur.
La liturghie şi la următoarele festivităţi au participat oaspeţii din Polonia, reprezentanţi ai autorităţilor judeţene – prefectul Sorin Arcadie Popescu, subprefectul Ionuţ Radu Creţuleac şi locale – primarul Cătălin Tomasciuc, parlamentari români: senatorul Sorin Fodoreanu, deputa-tul Eugen Uricec, preşedintele Grupului Parlamentar de Prietenie Româno-Polonă, Ştefan Buciuta, deputatul minorităţii ucrainene, deputatul Mircea Irimescu, inspec-torul pentru minorităţi naţionale de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Elena Manuela David, preşedinţii Asociaţiilor Polonezilor din România, locuitorii din Poiana Micului şi alte localităţi bucovinene locuite de polonezi.
După tăierea panglicii, sfinţirea şcolii şi vizitarea ei, în sala de gimnastică au continuat festivităţile ocazio-nale cu alocuţiuni. Vicepreşedinta Krystyna Bochenek a spus, printre altele: „Este o mare satisfacţie să vezi bucuria de pe feţele părinţilor şi copiilor, este o mare sa-tisfacţie că banii polonezi au fost bine investiţi”, iar pre-şedintele Asociaţiei „Wspólnota Polska” a spus: „Aţi primit din partea Poloniei un dar minunat. Acest dar vi se cuvine pentru identitatea polonă, pentru că vorbiţi şi vă rugaţi în polonă”. Preşedintele Uniunii Polonezilor din România a mulţumit pentru acest dar Senatului R.P. şi Asociaţiei „Wspólnota Polska”, dar şi autorităţilor române, parlamentarilor, clerului, comunităţii polone locale pentru bunăvoinţă şi sprijin.
După partea oficială, sala de gimnastică s-a trans-format, pentru mai bine de o oră, în sală de spectacole, căci au evoluat ansamblurile folclorice de copii „Sołon-czanka” din Soloneţu Nou şi „Mała Pojana” din localitate, încântând oaspeţii cu evoluţia lor.
Deschiderea şcolii din Poiana Micului este pentru comunitatea polonezilor din România unul dintre cele mai importante evenimente din ultimii ani. Căci investiţia va sluji multor generaţii de copii care au o deosebită şansă. „Poate în acest moment nu înţeleg că sunt martorii unui mare eveniment” – a spus preşedintele Ghervazen Longher – „dar, cu timpul, vor aprecia importanţa acestui dar”.

 

Share.