• Română
  • Polski

Obiective

0

Principiile proiectului educativ „Copiii Bucovinei”

I. Motivarea proiectului

Minoritatea poloneză, care numără aproape 10 mii de persoane, este concentrată, mai ales, în câteva sate din partea de nord-est a României, în zona Bucovinei. Provenită din colonizarea de peste 200 de ani, populaţia a păstrat limba polonă, obiceiurile şi religia înaintaşilor.

Aici îşi desfăşoară activitatea instituţii ce consolidează legătura cu spiritul polonez – asociaţiile Uniunii Polonezilor „Dom Polski” mai ales, parohiile catolice conduse de preoţi-polonezi, şcolile cu învăţarea limbii, istoriei şi culturii poloneze.

Populaţia, care locuieşte în zone premontane, trăieşte din agricultură şi creşterea vitelor, totuşi micile bucăţi de pământ neroditor nu asigură întreţinerea familiilor cu mai mulţi copii. Regiunea afectată de şomaj structural nu oferă posibilitatea găsirii unui loc de muncă, criza profundă cuprinde asistenţa medicală şi învăţământul. Clădirile şcolilor din satele „poloneze” trebuie renovate. Şcolile şi grădiniţele au nevoie de dotări noi, materiale şi mijloace didactice.

În şcolile din Bucovina învaţă aproape 700 de copii şi tineri de origine poloneză. Efectul general al învăţării este slab şi nu corespunde în totalitate exigenţelor noii pieţe a muncii. Pentru comunitatea poloneză este dureros faptul că cele mai slabe rezultate le înregistrează copiii din satele unde s-au păstrat cel mai bine limba şi obiceiurile poloneze, totuşi, pe de altă parte, acolo se cumulează lipsurile din învăţământ şi condiţiile de viaţă. Mijloacele preventive de până acum bazate pe fondurile organizaţiilor poloneze guvernamentale şi nonguvernamentale („Wspólnota Polska”, fonduri consulare, donaţii ocazionale) nu reprezintă o bază suficientă pentru acţiunile absolut necesare pe termen lung.

Trebuie de subliniat că statul român sprijină în mod considerabil activitatea Uniunii Polonezilor din România precum şi educaţia în şcolile unde învaţă polonezi.

Programul „Copiii Bucovinei” este o încercare de a da, în continuare, o şansă copiilor şi tinerilor din aceste localităţi îndepărtate şi frumoase. El se adresează întregii comunităţi locale.

În prezent, situaţia cere concentrarea eforturilor în timp util şi în jurul unor scopuri concrete. În caz contrar, comunitatea poloneză din Bucovina este ameninţată de stagnare şi, în consecinţă, de o criză – plecarea celor mai bune forţe.

Deci, programul se adresează tuturor instituţiilor şi persoanelor de bunăvoinţă atât din Polonia cât şi din România.

Proiectul a luat naştere pe baza unei îndelungate experienţe în activitatea cu comunităţile poloneze din Bucovina din partea Ambasadei şi Uniunii Polonezilor din România şi ia în considerare nevoile concrete şi condiţiile în care trăieşte minoritatea naţională poloneză din România.

II. Proiectul educativ „Copiii Bucovinei”

Subiectul acţiunilor proiectate sunt copiii din comunităţile multietnice ale Bucovinei care învaţă împreună în şcolile „poloneze” ale regiunii, în localităţile:

– Soloneţu Nou
– Poiana Micului
– Pleşa
– Moara Nică (Bulai)
– Cacica
– Păltinoasa
– Gura Humorului
– Siret
– Suceava

În toate aceste şcoli, copiii de origine poloneză învaţă limba maternă, literatura, istoria şi tradiţiile poloneze. Restul obiectelor se învaţă în limba română. Clasele sunt multietnice, în majoritatea claselor predomină tinerii de origine poloneză.

Scopuri detailate:

Ridicarea calificării cadrelor didactice:

– participarea sistematică a cadrelor didactice la cursurile metodice,
– creşterea inspectării metodice din partea instituţiilor de învăţământ,
– gratificaţii care să motiveze munca în condiţiile dificile de acolo: burse,
– schimb de cadre didactice, cursuri de vară ş.a.

Îmbunătăţirea dotării claselor şi a cabinetelor pe obiecte cu materiale ştiinţifice şi metodice:

– completarea dotării cabinetelor de specialitate pe obiecte (de fizică, chimie, limba polonă ş.a),
– crearea bazei materiale pentru introducerea tehnicilor moderne de învăţare bazate pe aparatură audio-vizuală, calculatoare, proiectoare ş.a.

Îmbunătăţirea bazei materiale a învăţământului:

– realizarea unor lucrări absolut necesare de adaptare şi reparare a încăperilor şcolilor şi grădiniţelor în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de învăţătură,
– completarea şi schimbarea dotării de bază a claselor (mese, bănci, etajere, dulapuri, table, vitrine etc.),
– construirea de şcoli noi (Poiana Micului şi Pleşa).

Îmbunătăţirea accesului la educaţie:

– intensificarea acţiunii acordării de burse în scopul de a facilita absolvenţilor de origine poloneză ai şcolilor generale de a îşi continua instrucţia în şcoli de la oraş (costuri legate de transport, internat, manuale ş.a)
– stabilirea de burse care să permită studii în România (printre altele studii de polonistică) – formă complementară a sistemului de burse ale statului polonez pentru tinerii de origine poloneză aflaţi la studii în Polonia.

Studiile în ţară rezolvă, într-o mai mare măsură, problema adaptării la condiţiile locale şi problema menţinerii legăturii cu comunităţile poloneze.

Ajutorul medical şi umanitar direct pentru tineri:

– acţiunea de suplimentare a hranei pentru copiii din şcoli,
– îmbunătăţirea condiţiilor de învăţătură acasă,
– completarea dotării punctelor medicale din sate cu apararatură modernă,
– aprovizionarea cu materiale şi medicamente pentru acţiuni profilactice,
– colaborarea medicilor polonezi în teren.

Aprofundarea identităţii şi a legăturilor interculturale reciproce:

– realizarea unei reţele de şcoli partenere,
– schimburi între şcoli cu Polonia pe timpul vacanţei,
– întreceri sportive comune, turism,
– schimb de tineri în cadrul structurilor bisericeşti (parohiale, monahale, pastorale) în scopuri religioase şi de ajutorare în general.

III. Principii de realizare a proiectului

Realizarea programului se bazează pe principiul colaborării cu partenerii români; cofinanţarea de către partea poloneză a schimbărilor indispensabile conform pct. II/2 asigură şi beneficii pentru copiii români şi de alte naţionalităţi care învaţă în aceste şcoli. Discuţiile preliminare cu autorităţile jud. Suceava confirmă faptul că se va putea conta pe o colaborare binevoitoare.

De coordonarea acţiunilor în cadrul Proiectului se ocupă Serviciul Consular al Ambasadei R.P. la Bucureşti în colaborare cu Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski”, cu profesorii, parohiile catolice şi inspectoratul şcolar. Uniunea Polonezilor din România pune la dispoziţie contul Fundaţiei DOM POLSKI. Cheltuielile din acest cont vor fi făcute în scopurile precizate de Donator. Donatorul va avea posibilitatea să obţină confirmarea plăţii în scopuri umanitare. Darurile în lucruri vor fi predate direct, conform voinţei donatorului.

Share.