• Română
  • Polski

O Dniach Polskich

0

Dni Polskie
„Bliżej siebie”

We wrześniu 1999 r., w 60. rocznicę wybuchu II wojny światowej i uchodźstwa polskiego do Rumunii, Związek Polaków w Rumunii zorganizował cykl imprez, na który złożyły się sesja popularnonaukowa pt. „Druga wojna światowa na tle stosunków polsko-rumuńskich”, wystawa fotograficzna oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” z Krakowa. Grono świetnych polskich i rumuńskich naukowców przekonał wówczas do udziału ówczesny konsul RP w Bukareszcie Kazimierz Jurczak. Przez wiele kolejnych lat służył przedsięwzięciu wsparciem i pomocą. To za jego radą Związek Polaków wydał potem piewszy zbiór z materiałami sesji.

W roku następnym te pierwsze próby przerodziły się w przedsięwzięcie pod nazwą Dni Polskie. Ich celem odtąd było promowanie polskiej historii, kultury i obrazu Polski współczesnej wśród rumuńskich sąsiadów oraz działania mające wesprzeć wzajemne polsko-rumuńskie poznanie. Przy okazji Związek Polaków w Rumunii prezentował także obraz i dorobek rumuńskiej Polonii. Od czwartej edycji Dniom Polskim towarzyszy hasło „Bliżej siebie”, mające podkreślić ten szczególnie ważny aspekt.

Początkowo sympozjum dotyczyło jedynie zagadnień historycznych, z czasem do grona referentów dołączyli znakomici polscy i rumuńscy językoznawcy, tłumacze oraz etnografowie, geografowie, historycy sztuki. Sympozjum poszerzono więc o sekcję filologiczną czy kultury i literatury, etnograficzną czy nieco później także bukowińską oraz o spotkanie promujące wydawnictwa związane z tematyką polsko-rumuńską. Do tej pory Związek Polaków w Rumunii wydał 23 tomy z materiałami prezntowanymi podczas sympozjum.

Dni Polskie to od ponad 20 lat przedsięwzięcie łączące sympozjum na temat szeroko pojętych relacji polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków oraz imprezy kulturalne. Od 2006 roku stałym elementem Dni Polskich są polonijne dożynki w Nowym Sołońcu, podczas których prezentują się wszystkie środowiska polonijne z Rumunii, a także ich rumuńscy sąsiedzi i inne mniejszości, a nierzadko także zaprzyjaźnione polskie miasta, gminy czy regiony.

W tym roku Dni Polskie odbędą się już po raz 24 w dniach 24-26 sierpnia. Podczas sympozjum pod nazwą „Przeszłość i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich”, po roku przerwy i dwóch latach w formule online, uczestnicy wreszcie będą mogli się spotkać. Tym razem w salach konferencyjnych hotelu Best Western Bucovina w Gura Humorului. Podczas tegorocznych Dni Polskich organizatorzy przygotowali również inne wydarzenia: inaugurację nowo wybudowanego Domu Polskiego w Moarze, wystawę „Architektura Niepodległości w Europie Środkowej” oraz tradycyjny dzień 26 sierpnia spędzony w Nowym Sołońcu podczas polonijnych dożynek z wystawą płodów rolnych i specjałów kulinarnych, piknikiem i koncertem folklorystycznym z udziałem gości z Polski: Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej im. dha Stanisława Zająca i kapeli ludowej „Gacoki” z Gaci oraz kapeli ludowej „Roztoka” z Międzybrodzia Żywieckiego.

Dni Polskie to największe doroczne przedsięwzięcie Związku Polaków w Rumunii i jedno z jego najważniejszych osiągnięć.

Share.