• Română
  • Polski

25-lecie Związku Polaków w Rumunii

0

W sobotę 6 czerwca Związek Polaków w Rumunii zorganizował w swojej suczawskiej siedzibie uroczystości 25-lecia organizacji polonijnej, reaktywowanej w roku 1990.

Obchody rozpoczęły się o godzinie 11,00 w Domu Polskim w Suczawie. Otworzyła je prezentacja najważniejszych momentów z życia i działalności mniejszości polskiej, w tym wydarzeń kulturalnych, religijnych, Domów Poskich i wielu innych różnorodnych przedsięwzięć. Prezentacji towarzyszyły utwory Fryderyka Chopina w wykonaniu Iohanisa Onesciuca. Odczytano następnie przesłanie Prezydenta Rumunii Klausa Wernera Iohannisa, który przekazał gratulacje za całą działalność Związku Polaków w Rumunii oraz wyrazy uznania za doskonałe relacje budowane zarówno na poziomie narodowym, jak i w każdym z tych miejsc, w którym żyją Polacy.

„Mniejszość polska stanowi jednocześnie ważny wektor współpracy i rozwoju dla Rumunii i Polski, wzmacniając nasze wyjątkowe relacje. Łączy nas wspólna historia, solidarność w kluczowych momentach. Te relacje stanowią dla Rumunii priorytet, zarówno w wymiarze europejskim, jak i transatlantyckim”.

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie Marek Szczygieł pogratulował całej polskiej społeczności za zachowanie w taki wspaniały sposób wiary i polskiej kultury przez ponad dwa wieki.

„200 lat polskiej obecności na Bukowinie to cała historia. Zorganizowana działalność polskiej mniejszości w Rumunii wznowiona została 25 lat temu, ale Związek Polaków w Rumunii ma o wiele dłuższe tradycje, począwszy od 1903 r. Znajdujemy się w budynku wzniesionym ponad 100 lat temu ze składek tutejszych Polaków. Symbolika domu polskiego powinien nas inspirować także w przyszłości” – powiedział między innymi J.E. Marek Szczygieł.

Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Maria Pańczyk-Pozdziej rozpoczęła swoje przemówienie wzruszającym stwierdzeniem: „Jakie to piękne – tyle Polski tutaj, w Suczawie. Jesteście ambasadorami Polski w Rumunii”. Wicemarszałek Senatu RP podkreśliła także wagę działalności Związku Polaków w Rumunii, czego dowodem są tak liczne Domy Polskie oraz Szkoła Podstawowa im. Krystyny Bochenek w Pojanie Mukuli, służąca nie tylko Polakom.

Ze sceny gratulacje złożyli także wszyscy obecni w Suczawie przedstawiciele Polsko-Rumuńskiej Grupy Parlamantarnej. W jej imieniu przemawiał wiceprzewodniczący Grupy poseł Jerzy Polaczek. Odczytał on list wystosowany do prezesa Gerwazego Longhera przez Marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego, który rozpoczynał się słowami: „Pozostaję pod głębokim wrażeniem działalności Związku Polaków w Rumunii, który w czasie długich lat swojego funkcjonowania niezmiennie pozostaje wierny najwyższym wartościom – pileęgnowaniu języka i dziedzictwa narodowego oraz umacnianiu więzi z Ojczyzną”.

Wśrd zaproszonych gości znaleźli się także radca Paweł Cieślak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Joanna Wójtowicz – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku woj. Małopolskiego: Bogusław Sonik – przewodniczący Komisji do spraw Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Zdzisław Filip, radni Sejmiku woj. Podkarpackiego: Jerzy Cypryś i Jacek Magdoń, Alexander Zając – wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, zastępca dyrektora Instytutu Polskiego w Bukareszcie Leszek Biały, przedstawiciele organizacji polonijnych z Czerniowiec i Austrii.

W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele miejscowych władz. Marszałek woj. Suczawa Cătălin Nechifor stwierdził, że 25 lat może wydawać się czasem krótkim, ale dzięki temu, co zrealizowali Polacy na Bukowinie można go uznać za ważną kartę w historii regionu”.

„Proszę przyjąć moje gratulacje za wszystkie zrealizowane w tym czasie przedsięwzięcia. Chciałbym powitać J.E. ambasadora Marka Szczygła, którego uważam za jednego z najlepszych ambasadorów w Rumunii. Suczawa potrzebuje Polaków i takiej organizacji jak Związek Polaków w Rumunii” – powiedział między innymi Cătălin Nechifor.

Także burmistrz Suczawy Ion Lungu podkreślił doskonałe relacje pomiędzy władzami miejskimi a mniejszością polską. „Możemy być modelowym przykładem dla Unii Europejskiej w kwestii współistnienia wielu narodowości, relacje rumuńskiej większości i mniejszości polskiej w tym sensie są bardzo dobre” – powiedział Ion Lungu.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali także wicewojewoda Atanasă Nistor oraz parlamentarzyści z Suczawy: senator Neculai Bereanu i poseł Sanda Maria Ardeleanu.

Wszyscy zaproszeni otrzymali od Związku Polaków w Rumunii pamiątkowe medale. Pamiątkowymi tabliczkami wyróżnieni zostali natomiast działacze, współpracownicy organizacji polonijnej, osoby, które przyczyniły się do jej funkcjonowania i rozwoju.

Na zakończenie uroczystości w holu Domu Polskiego można było obejrzeć niewielką wystawę fotograficzną, ilustującą działalność Związku Polaków w Rumunii od roku 1990 do dziś.

Z Suczawy uroczystości przeniosły się do Nowego Sołońca. Konna banderia przywitała gości i towarzyszyła im w drodze do kościoła na mszę św. Dzień zakończył się piknikiem i występami zespołów polonijnych „Sołonczanka” z Nowego Sołońca i „Mała Pojana” z Pojany Mikuli oraz Zespołu Artystycznego im. Cipriana Porumbescu z Suczawy.

 

deputatul ghervazen longher alaturi de vicemaresarulul senatului poloniei colaboratorii uniunii polonezilor din romania au fost rasplatiti cu plachete omagiale D.P (1 of 142) D.P (9 of 142) D.P (14 of 142) D.P (18 of 142) D.P (57 of 142) D.P (65 of 142) D.P (71 of 142) D.P (76 of 142) D.P (77 of 142) D.P (127 of 142) D.P (131 of 142) D.P (134 of 142) D.P (139 of 142) deputatul ghervazen longher alaturi de ambasadorul poloniei

 

Share.