• Română
  • Polski

Dni Polskie

0
Dni Polskie – to najważniejsza doroczna impreza organizowana przez Związek Polaków w Rumunii. Od wielu lat odbywa się pod hasłem Bliżej siebie i jest okazją do promocji polskiej kultury i obrazu Polski współczesnej w Rumunii, do zaprezentowania się rumuńskiej Polonii oraz do budowania opartych na rzetelnym poznaniu relacji polsko-rumuńskich.
Dni Polskie połączone są z międzynarodowym sympozjum na temat historycznych i kulturowych relacji polsko-rumuńskich (za wyjątkiem roku 2006, kiedy to Dni Polskie i sympozjum odbyły się w różnym czasie).

Po raz pierwszy we wrześniu 1999 roku Związek Polaków zorganizował w Suczawie spotkanie historyków z Polski i Rumunii z okazji 50. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej oraz uchodźstwa polskiego w Rumunii. Narodziła się wówczas potrzeba dorocznych spotkań. Tematykę rozszerzono z czasem do wzajemnych relacji polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków, nie tylko historycznych, a sympozjum wzbogacono o cykl kulturalnych imprez towarzyszących: koncertów, wystaw, pokazów filmowych, teatralnych pod wspólnym hasłem Bliżej siebie. Stałym elementem imprezy od 2000 roku pod nazwą Dni Polskie jest także dzień spędzony w gościnie u Polaków w jednej z miejscowości zamieszkałych przez Polonię – do tej pory w Nowym Sołońcu, Pojanie Mikuli, na Pleszy, w Sirecie i Wikszanach przy okazji ważnych dla polonijnych społeczności wydarzeń rocznicowych, jubileuszowych czy związanych z otwarciem nowych Domów Polskich.

Sympozja naukowe, odbywające się w ramach Dni Polskich każdorazowo gromadzą około 50 uczestników – znawców i pasjonatów tematyki z Polski, Rumunii, Ukrainy i Republiki Mołdowy: historyków, językoznawców, literaturoznawców, tłumaczy, historyków sztuki, socjologów, etnografów, geografów. Sympozja podzielone są w ostatnich latach na trzy zasadnicze panele: w kręgu historii, w kręgu literatury i kultury, w kręgu problematyki bukowińskiej oraz okazjonalne panele związane z polonijnymi wydarzeniami. Podczas sympozjum odbywa się także prezentacja wydawnictw, związanych z tematyką relacji polsko-rumuńskich, które ukazały się od poprzedniej edycji.

Spotkania naukowe w Suczawie odbywały się pod nazwami, które następnie stawały się tytułami kolejnych wydawnictw pokonferencyjnych:

1999 – Druga wojna światowa na tle stosunków polsko-rumuńskich
2000 – Kontakty polsko-rumuńskie na przestrzeni wieków
2001 – Polacy i Rumuni na drodze do wzajemnego poznania
2002 – Bliżej siebie. Relacje polsko-rumuńskie
2003 – Relacje polsko-rumuńskie
2004 – Bliżej siebie. W kręgu relacji polsko-rumuńskich
2005 – Bliżej siebie. Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzień dzisiejszy
2006 – Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy.
2007 – Bliżej siebie. We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich (publikacja w przygotowaniu)

W 1999 roku gościem Dni Polskich był Zespół Pieśni i Tańca AGH z Krakowa „Krakus”, w 2000 na Dni Polskie zaproszenie przyjęły polonijne zespoły z Bielc w Republice Mołdowie i z Czerniowiec na Ukrainie, a rok później – Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Śląskiego „Katowice”. Zespół Regionalny „Istebna” z Istebnej i Grupa Śpiewacza „Wańcy” z Wisły uświetnili edycję z 2002 roku. W piątych Dniach Polskich w roku 2003 udział wzięła kapela „Capkovci” ze Skalitego na Słowacji, w szóstych, w 2004 roku, Zespół Pieśni i Tańca „Cepelia” z Poznania, w siódmych zaś, w 2005 roku, ogromnym wydarzeniem artystycznym były występy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Nie mniejszym sukcesem były koncerty zespołu „Trebunie Tutki” podczas ósmej edycji w 2006 roku. Wówczas również odbyły się po raz pierwszy polonijne dożynki w Nowym Sołońcu.

W ciągu wszystkich edycji odbywały się także wystawy fotograficzne, wernisaże grafiki, rzeźby i plakatu, pokazy „Ogniem i mieczem” oraz „Pana Tadeusza”, spektakle teatrów lalkowych.

Do udziału w ostatnich Dniach Polskich 6-9 września 2007 roku organizatorzy zaprosili zespoły folklorystyczne repatriantów z Bukowiny: „Pojana” z Piławy Dolnej oraz „Dolina Nowego Sołońca” ze Złotnika. Przy okazji Dni Polskich odbyły się bowiem obchody 60-lecia repatriacji oraz 165-lecia osiedlenia się górali czadeckich w Pojanie Mikuli.

Podczas dwudniowego sympozjum zaprezentowano 40 wystąpień referentów z Polski, Rumunii i Republiki Moldowy, wśród nich wyjątkowo licznych historyków oraz filologów, a także etnografów, socjologów, geografów. Obok naukowców starszego pokolenia, zaprezentowała się także znacząca liczba ludzi młodych. Sympozjum, podzielone na cztery panele (historyczny, filologiczny, poświęcony mniejszościom narodowym oraz 60. rocznicy repatriacji Polaków z Rumunii i 165-leciu zasiedlenia Pojany Mikuli) było wyjątkowo zróżnicowane i bogate tematycznie. Zakończyło je podsumowanie oraz prezentacja wydawnictw, które ukazały się w ciągu ostatniego roku, a znajdujących się w kręgu zainteresowań zebranych (m.in. zbioru materiałów z ubiegłorocznego sympozjum oraz dwujęzyczny polsko-rumuński tomik poezji Janiny Hahuli („Sen na początku grudnia. Vis la îceput de decembrie”) wydanych przez Związek Polaków w Rumunii, książek „Continuare şi schimbare: integrarea minorităţilor naţionale din Bucovina istorică în Regatul României Mari (1918-1940). Vol. II (1928-1940)” historyka Daniela Hrenciuca, „Romano-polonica. Studii de istorie culturală” polonisty z Uniwersytetu w Bukareszcie prof. Mihaia Mitu oraz dwutomowego przewodnika monografii „Uroki Bukowiny” Wojciecha Krysińskiego).

Tuż po uroczystym otwarciu Dni Polskich, dla podkreślenia szczególnego roku 50-lecia podpisania Traktatu Rzymskiego i rozszerzenia Unii Europejskiej m.in. o Rumunię, odbył się wernisaż wystawy „Traktat Rzymski jako ogniwo w procesie integracji europejskiej”, prezentującej plakaty – owoce konkursu zorganizowanego przez polski Komitet Integracji Europejskiej dla uczniów średnich szkół plastycznych. Wystawę otworzył Jarosław Godun – dyrektor Instytutu Polskiego w Bukareszcie, dzięki któremu znalazła się ona w Suczawie. Następnego dnia natomiast miał miejsce wernisaż wystawy fotograficznej „Nieznana Wieliczka”, zrealizowanej we współpracy z Kompleksem Muzealnym „Bukowina”, prezentującej na zdjęciach Artura Grzybowskiego z Muzeum Żup Krakowskich to oblicze kopalni soli w Wieliczce, które niedostępne jest dla oczu zwiedzających, miejsca i twory natury znajdujące się poza trasą turystyczną.

Dni Polskie tradycyjnie były także okazją do zaprezentowania gościom rumuńskiej Polonii, zamieszkałej między innymi w bukowińskich wsiach. W sobotę w Pojanie Mikuli odbyły się uroczystości związane z 60-leciem repatriacji i 165-leciem zasiedlenia wsi przez polskich górali, z udziałem repatriantów i ich potomków z Piławy Dolnej i Złotnika. Otwarto przy tej okazji uroczyście nowy Dom Polski. W niedzielę w Nowym Sołońcu podczas II polonijnych dożynek Polacy oraz ich rumuńscy sąsiedzi zaprezentowali wystawę płodów rolnych i wspólny koncert folklorystyczny. Po raz trzeci w ramach Dni Polskich odbyły się także warsztaty tłumaczeniowe dla młodzieży polonijnej, prowadzone przez specjalistów z Polski i Rumunii.

Share.