• Română
  • Polski

Dokonania

0
Zrealizowane założenia

2002

* inwestycje w dwóch największych szkołach w Nowym Sołońcu i Pojanie Mikuli, w których zainstalowano centralne ogrzewanie i przeprowadzono remonty sanitariatów.
W Pojanie Mikuli, w wyniku prac budowlanych powstała dodatkowa sala szkolna, z przeznaczeniem na gabinet językowy, który Związek Polaków wyposażył w nowoczesne meble szkolne;
* III edycje Letniej Szkoły Języka Polskiego w Wolbromiu dla uczniów Szkoły Postawowej w Kaczyce, wymiana międzyszkolna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wikszanach;
* współpraca z bukareszteńskim szpitalem Marii Skłodowskiej-Curie – akcje diagnozowania dzieci z problemami zdrowotnymi z wiejskich bukowińskich środowisk i leczenie w Bukareszcie;
* Doroczne przedstawienia oferowane przez teatry lalkowe z Polski dla dzieci na początek i koniec roku szkolnego;
* system nagród dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego.
* system gratyfikacji najaktywniejszych nauczycieli wszystkich przedmiotów.

2003
* wyposażenie gabinetów informatycznych w szkołach Nowym Sołońcu, Pojanie Mikuli i Kaczyce w nowoczesny sprzęt komputerowy; wyposażenie wszystkich szkół ujętych w programie oraz przedszkoli w podstawowy sprzęt audiowizualny; stałe doposażanie gabinetów języka polskiego w podręczniki i pomoce dydaktyczne;
* system stypendialny dla absolwentów szkół podstawowych, umożliwiający najuboższym kontynuację nauki na poziomie szkół średnich, licealnych i zawodowych;
* współpraca w ramach projektu z władzami samorządowymi i oświatowymi, w ramach której w szkołach w Nowym Sołońcu, Pojanie Mikuli i Kaczyce dzięki pomocy lokalnych władz przystosowano gabinety informatyczne na przyjęcie sprzętu komputerowego. W Nowym Sołońcu umeblowano gabinet języka polskiego;
* doroczne konferencje metodyczne dla nauczycieli i dyrekcji szkół uczestniczących w projekcie, podnoszace kwalifikacje nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod nauczania organizowane przez Wojewódzki Inspektorat Szkolny we współpracy ze Związkiem Polaków w Rumunii i Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Bukareszcie;
* współpraca z metodykami z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie, którzy w ramach projektu czterokrotnie przeprowadzili szkolenia dla nauczycieli języka polskiego, nauczania początkowego i przedszkolnego na Bukowinie;
* program dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej i przedszkolu w Pleszy realizowany z donacji Polonii amerykańskiej;
* wyprawki szkolne dla najuboższych uczniów klas przedszkolnych i klas pierwszych.

2005/2006
* remont i przystosowanie budynku Domu Polskiego w Pojanie Mikuli na przedszkole; wprowadzenie nauczania języka polskiego w 4 przedszkolach; wyposażenie 7 przedszkoli w nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki.
* IV konferencja metodyczna w ramach projektu na temat bilingwizmu z udziałem prof. Władysława Miodunki.

Wspomagane w ramach projektu „Dzieci Bukowiny” działania Związku Polaków w Rumunii dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach z nauczaniem języka polskiego:
* konkursy recytatorskie polskiej poezji, konkursy plastyczne, Festiwal Jasełek, kolonie o profilu teatralnym, półkolonie letnie w wiejskich środowiskach bukowińskich
* działalność sportowego Klubu Olimpijczyka „Bukowina” (doroczne turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego)
* IV edycje programu „Szansa dla maturzystów” – cyklu bezpłatnych korepetycji z przedmiotow maturalnych
* kursy orientacji zawodowej i program „Moja pierwsza praca” dla studentów i maturzystów

Share.