• Română
  • Polski

KRAJOWA OLIMPIADA JĘZYKA POLSKIEGO OJCZYSTEGO

0

Kolejna olimpiada języka polskiego ojczystego za nami. Znamy już zwycięzców i nagrodzonych oraz laureatki w kategorii licealnej, które reprezentować nas będą podczas Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie. Sam udział w olimpiadzie jest dla każdego uczestnika zwycięstwem, jeśli potraktuje ją jako nowe cenne doświadczenie, próbę sił, sprawdzian własnych możliwości. Zawodnicy zawsze mogą wyjść z niej bogatsi w nową wiedzę.

Olimpiada wojewódzka 18 lutego w Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului wyłoniła uczestników etapu krajowego. Z 31 uczestników do dalszego etapu zakwalifikowało się 29 uczniów: 23 gimnazjalistów ze Szkół Podstawowych im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sołońcu i im. Krystyny Bochenek w Pojanie Mikuli, przygotowanych przez Marię Ostrovschi-Chahula i Edvigę Molner, oraz 6 licealistów z Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului, przygotowanych przez Anettę Agnieszkę Buzuk. To oni w dniach 10 i 11 marca przystąpili w Domu Polskim w Suczawie do Krajowej Olimpiady z Języka Polskiego Ojczystego.

Organizatorem etapu krajowego jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Kuratorium Szkolne w Suczawie i Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului przy udziale Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie oraz Związku Polaków w Rumunii. Przewodniczącym wykonawczym komisji egzaminacyjnej była Elvira Codrea – doradca w rumuńskim ministerstwie, sekretarzem wizytator do spraw języka polskiego Cristiny Marii Albu, a w skład jury, oprócz miejscowych nauczycieli języka polskiego, weszli także lektorzy języka polskiego: Anna Musiał z Uniwersytetu im. Babeș-Bolyai w Klużu i Dariusz Kasprzyk z Uniwersytetu im. Al. I. Cuzy w Jassach oraz dr Wojciech Kaliszewski – przedstawiciel Komitetu Głównego olimpiady polonistycznej w Warszawie.

Etap krajowy olimpiady polonistycznej odbywa się w Rumunii od pięciu lat. Do roku 2013 zawody kończyły się na etapie wojewódzkim, ponieważ język polski jako ojczysty w rumuńskim systemie edukacji nauczany jest jedynie w województwie Suczawa. Aby jednak uczniowie z Rumunii mogli uczestniczyć w międzynarodowych zawodach w Warszawie, rywalizując z uczniami z całej Polski, a także z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji czy Węgier oraz z zawodnikami z całego świata, biorącymi udział w olimpiadzie za pomocą Internetu, rumuńskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, na prośbę Związku Polaków w Rumunii i suczawskiego kuratorium, podjęło decyzję o organizacji także etapu krajowego jako eliminacji do olimpiady międzynarodowej.

Obchodzimy więc w tym roku nasz mały jubileusz, z którego jesteśmy niezwykle dumni, podobnie jak z ogromnych postępów i osiągnięć naszych laureatów. Warto ich wszystkich przy tej okazji przypomnieć. Po raz pierwszy udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w Warszawie wzięły w 2013 r. Iuliana Juraszek i Mirosława Drozdek z Pojany Mikuli oraz Monica Balac z Nowego Sołońca. Rok później w międzynarodowych zawodach polonistycznych swoich sił próbowały: Monica Balac z Nowego Sołońca oraz zdobywczynie tytułów finalistek: Karolina Drozdek i Bożena Irișec z Pojany Mikuli. Bernadeta Balac z Pojany Mikuli oraz Monica Balac i Agneșca Revai z Nowego Sołońca w olimpiadzie w Warszawie uczestniczyły w 2015 r. i wszyskie uzyskały tytuły finalistek. W ubiegłym roku rumuńską Polonię reprezentowały Bernadeta Balac i Cristina Iuliana Marculeac (wróciły z tytułami finalistek) z Pojany Mikuli oraz Maria Antonina Drosceac z Nowego Sołońca. Do tej listy możemy już dopisać tegoroczne laureatki: Cristinę Iulianę Marculeac i Justynę Marianę Drozdek z Pojany Mikuli oraz Marię Antoninę Drosceac z Nowego Sołońca – wszystkie są uczennicami Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului.

W kategorii klas VII miejsce I zajęła Iuliana Anastasia Drozdek z Pojany Mikuli, miejsce II – Monika Anelia Marculak z Pojany Mikuli, a miejsce III – Andreea Sara Beleș z Nowego Sołońca. Wyróżnienie otrzymała Suzana Revai z Nowego Sołońca.

W kategorii klas VIII najlepszą okazała się Ramona Ancuța Dorosceac z Nowego Sołońca, miejsce II zajęła Monica Eugenia Marculeac z Pojany Mikuli, a miejsce III – Cristina Iuliana Balac z Pojany Mikuli. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Ana Iulia Drozdek z Pojany Mikuli.

W kategorii licealnej, w klasie IX miejsce I zajęła Justyna Mariana Drozdek z Pojany Mikuli. Lucian Ioan Revai z Nowego Sołońca otrzymał natomiast wyróżnienie.

Spośród uczniów klasy X Monica Claudia Curuț zdobyła II miejsce, a Karol Alexandru Ostrovski zdobył miejsce III.

Klasę XII reprezentowały dwie uczennice: Cristina Iuliana Marculeac z Pojany Mikuli zdobyła miejsce I, a Maria Antonina Drosceac z Nowego Sołońca zdobyła miejsce II.

Zwycięzcy otrzymali od Ministerstwa Edukacji Narodowej dyplomy i nagrody pieniężne, upominki przygotował także Związek Polaków w Rumunii, a najcenniejsze nagrody dla zwycięzców, wyróżnionych i uczestników ufunowała Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie z funduszy przeznaczonych dla Polonii.

Elżbieta Wieruszewska-Calistru

Share.