• Română
  • Polski

Nie mam wątpliwości, że noszą Państwo Polskę w sercu

0

27 kwietnia Bukowinę odwiedziła Pani Agata Kornhauser-Duda – Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Towarzyszył jej sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej minister Adam Kwiatkowski. Przybyła na spotkanie z Polonią. Na suczawskim lotnisku przywitał ją Ambasador RP w Rumunii Pan Maciej Lang. Witał ją także prezes Związku Polaków w Rumunii, poseł z ramienia polskiej mniejszości w Parlamencie Rumunii Gerwazy Longher.

Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda udała się stamtąd na spotkanie z Polonią do Nowego Sołońca. Odwiedziła najpierw Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza, gdzie spotkała się z nauczycielami uczącymi języka polskiego oraz pracującymi z polonijnymi uczniami w szkołach w województwie Suczawa z nauczaniem języka polskiego. Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda wyraziła podczas spotkania słowa najwyższego uznania i podziękowania za ich pracę. „Sama jestem nauczycielką, więc wiem jakiego trudu się Państwo podejmujecie, żeby zachować nasz język i by zachęcić uczniów do dodatkowej nauki” – powiedziała między innymi.  „Jestem bardzo wdzięczna za to, że wychowują Państwo młodzież w niezwykłym poszanowaniu dla kraju jej przodków i doskonale się to Państwu udaje, mimo że uczniowie urodzili się już przecież tutaj, a jednocześnie dla kraju ich zamieszkania, Rumunii” – mówiła.

Następnie udała się do miejscowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego na krótką modlitwę. Została przyjęta przez proboszcza ks. dr. Stanisława Jana Kucharka i księży z dekanatu bukowińskiego oraz przybyłego na spotkanie biskupa pomocniczego Jass JE Petru Sescu.

Cała delegacja przeszła potem z kościoła do Domu Polskiego, przed którym Małżonkę Prezydenta RP Panią Agatę Kornhauser-Duda przywitały dzieci i młodzież z zespołów „Sołonczanka” i „Mała Pojana”, a także z Pleszy i Moary po staropolsku – chlebem i solą. W Domu Polskim przywitał ją natomiast prezes Związku Polaków w Rumunii, poseł Gerwazy Longher. Mówił między innymi o wielowiekowej obecności Polaków na Bukowinie, ale przede wszystkim wyraził wdzięczność i podziękowania dla polskich władz za to, że Ojczyzna o nich nie zapomina. Głos zabrał także Ambasador RP w Rumunii Maciej Lang. Wyraził radość z faktu, że ponownie przebywa na Bukowinie i to z powodu tej tak ważnej wizyty, nie tylko dla Polaków na Bukowinie, ale także w ogóle dla polskiej obecności w Rumunii, która, mimo niespokojnego czasu, mogła się odbyć.

Następnie miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski. Prezes Związku Polaków w Rumunii, poseł Gerwazy Longher uhonorowany został Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP, ks. dr Stanisław Jan Kucharek – Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, natomiast Złoty Krzyż Zasługi przyznany pośmiertnie ks. Andrzejowi Staszkovianowi odebrał jego ojciec.

Po dekoracji głos zabrała Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda. Na początku wyraziła radość z tego, że może odwiedzić to najbardziej polskie miejsce w Rumunii. Pogratulowała także odznaczonym: „odznaczenia są wyrazem uhonorowania Państwa działań na rzecz podtrzymywania, ale również rozwijania polskości i tu na rumuńskiej Bukowinie i w całej Rumunii, ale przede wszystkim są wyrazem wdzięczności Rzeczypospolitej Polskiej za to wszystko, co robią Państwo dla polskiej społeczności mieszkającej w Rumunii, a tym samym przyczyniając się do kreowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków za granicą. Za to w imieniu własnym i męża z całego serca Państwu dziękuję”. Podkreśliła następnie to, że spotkanie ma miejsce w szczególnym czasie – tuż po świętach i na kilka dni przed polskimi świętami narodowymi: Dniem Polonii i Polaków za Granicą, Dniem Flagi RP i Narodowym Świętem Trzeciego Maja. Ale także w trudnym czasie dla naszych sąsiadów na Ukrainie. Odnosząc się do wojny na Ukrainie wyraziła swój sprzeciw na to, co dzieje się na Ukrainie. (W czasie spotkania rozmawiała z kilkoma paniami z Ukrainy przebywającymi obecnie w suczawskim Domu Polskim.) Powiedziała również między innymi: „To, co jest naprawdę niezwykle pozytywne, to fakt, że Polacy, zarówno w Polsce, jak i Polacy mieszkający na całym świecie otworzyli swoje serce i drzwi swoich domów, żeby przyjąć uciekających przed wojną uchodźców. To są przede wszystkim kobiety i dzieci. Chciałabym również Państwu za wszelkie działania, które są podejmowane tutaj, w Rumunii podziękować”.

„Miarą człowieka są jego czyny. Ja, patrząc na działania, jakie Państwo podejmują tutaj na rumuńskiej Bukowinie, ale też w Rumunii, które są ukierunkowane z jednej strony na podtrzymywanie polskości, na zachowanie zarówno kultury, tradycji, jak i zwyczajów, ale także na upowszechnianie wiedzy o Polsce, jak również na zachowanie języka polskiego, chciałabym tylko powiedzieć, że jestem naprawdę dumna, że mogę być wśród takich ludzi jak Państwo, którym Polska jest tak droga, chociaż mieszkają Państwo tyle kilometrów od Ojczyzny swoich przodków. Ja nie mam wątpliwości, że noszą Państwo Polskę w sercu. Za to Państwu bardzo serdecznie dziękuję” – powiedziała także Pierwsza Dama do zebranych.

Po wystąpieniu Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Duda głos zabrał biskup pomocniczy Jass JE Petru Sescu, który przede wszystkim wyraził radość z udziału w tym ważnym dla Polaków wydarzenia. Odczytał także dekret biskupa Jass Iosifa Păuleța o nadaniu ks. dr. Stanisławowi Janowi Kucharkowi funkcji kapelana Polaków w diecezji Jassy.

Na scenie wystąpiły następnie zespoły „Sołonczanka” i „Mała Pojana” – od najmłodszych po młodzież – prezentując polski i swój góralski folklor. Z racji niedawnych świąt wielkanocnych Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda podzieliła się symbolicznie z zebranymi jajkami, poświęconymi przez biskupa Petru Sescu.

Wizyta zakończyła się kolacją, podczas której w bardzo miłej i swobodnej atmosferze obecni na spotkaniu przedstawiciele wszystkich polonijnych środowisk z Bukowiny mieli okazję porozmawiać i sfotografować się z Małżonką Prezydenta RP Panią Agatą Kornhauser-Duda. Przed opuszczeniem Nowego Sołońca Pierwsza Dama wpisała się także do Książki Pamiątkowej.

Text Elżbieta Wieruszewska-Calistru

Trad. Iuliana Agneșca Dascălu

Foto: Ierzynka Michalina Budaș

Share.