• Română
  • Polski

Mały Polonus

0
Mały Polonuswydawany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Senatu RP dzięki pomocy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz dotacjom przekazywanym przez Ambasadę RP w Bukareszcie.
Pismo współtworzone jest przez dzieci i młodzież, wspomaganych przez swoich nauczycieli języka polskiego, rodziców, dziadków, a opiekę redakcyjną nad nim sprawuje Elżbieta Wieruszewska. Jest w całości polskojęzyczny. „Mały Polonus” pełni przede wszystkim funkcję edukacyjną, czemu służą stałe rubryki, np. „Nasze tradycje – nasze symbole” wypełniane tekstami misjonarza z Krakowa – ks. Andrzeja Ziółkowskiego, „Historia Polski” tworzona przez czytelników, „Czytadełko” – promujące literaturę dla dzieci i młodzieży w języku polskim. Rubryka „Co w trawie piszczy” informuje o działaniach Związku Polaków skierowanych do czytelników, a „Co widziałem – opisałem” jest miejscem na ich relacje. Jest w nim także miejsce na prezentację swojego środowiska w rubryce „Moja szkoła”, zdolności plastycznych i literackich w rubryce „Talenty” oraz własnego zdania w rubryce „Teraz ja”.
Do wielu numerów dołączona jest tematyczna wkładka, np. o języku polskim, Unii Europejskiej czy sztuce pisania listów, a także dodatki specjalne (płyta CD ze zdjęciami z wakacji, zakładka do książki z okazji Roku Języka Polskiego, plan lekcji) W końcu 2006 roku wydano także kalendarz „Małego Polonusa”.
„Mały Polonus” – jak napisano w pierwszym „Wstępniaku” – ma rozwijać talenty, zainteresowania, znajomość języka polskiego, historii Polski, polskich tradycji i obyczajów. Jest dla zupełnie małych, większych i całkiem już dużych czytelników i każdy, jeśli tylko zechce, może w nim odnaleźć siebie.
Share.