• Română
  • Polski

Olimpiada krajowa z języka polskiego

0

Tegoroczna olimpiada krajowa z języka polskiego ojczystego odbywa się w gościnnych progach Colegiul Tehnic im. Samuila Ispopescu w Suczawie w dniach 15-16 marca tr. Poprzedziła ją olimpiada wojewódzka 16 lutego, tradycyjnie już w Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului, w wyniku której do kolejnego etapu zakwalifikowało się 27 uczniów klas VII-XII.

Organizatorem olimpiady krajowej jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Wojewódzkie Kuratorium Szkolne w Suczawie przy udziale Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie oraz Związku Polaków w Rumunii. W skład komisji, oprócz miejscowych nauczycieli języka polskiego: Marii Ostrovschi-Chahula, Edvigi Molner, Terezii Solcan, Teresy Białej, Hanny Gałęckiej weszli także lektorzy języka polskiego: Justyna Szczepaniak z Uniwersytetu w Bukareszcie i Małgorzata Tomaszkiewicz z Uniwersytetu Babeș-Bolyai w Klużu oraz dr Wojciech Kaliszewski – przedstawiciel Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie.

W tegorocznej olimpiadzie krajowej udział bierze 15 uczniów klas VII-VIII ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sołońcu, Szkoły Podstawowej im. Krystyny Bochenek w Pojanie Mikuli oraz kilku suczawskich szkół podstawowych, przygotowanych przez Marię Ostrovschi-Chahula, Edvigę Molner i Teresę Białą oraz 12 licealistów z Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului i kilku suczawskich szkół średnich, którzy przygotowywali się pod okiem Hanny Gałęckiej i Teresy Białej.

Laureaci z klas licealnych zaproszeni zostaną do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w Warszawie w kwietniu, gdzie rywalizować będą z uczniami z całej Polski, a także z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji czy Węgier oraz z zawodnikami z całego świata, biorącymi udział w olimpiadzie za pomocą Internetu.

Share.