• Română
  • Polski

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego po raz pierwszy w Rumunii

0
0% Awesome

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w Polsce organizowana jest bez przerwy od 1970 roku. Została utworzona przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Trzystopniowa Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. Zawody I stopnia przeprowadzane są w szkołach, II stopnia – w dziewiętnastu okręgach, które w większości pokrywają się z granicami województw, a III etap jest finałem dla najlepszych, odbywającym się w Warszawie.

Komitet Główny, który kieruje pracami merytorycznymi i organizacyjnymi Olimpiady, został powołany przy Instytucie Badań Literackich PAN – najważniejszej placówce polonistycznej w kraju. W jego skład wchodzą pracownicy IBL PAN, a także ludzie nauki z najważniejszych polskich ośrodków uniwersyteckich – łącznie ok. 40 osób.

Od roku 1989 Olimpiada przeprowadzana jest także w środowiskach polskich na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Łotwie, w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji. Sposób przeprowadzania poszczególnych etapów zawodów może być różny w zależności od kraju i sytuacji, z reguły jednak w danym państwie przeprowadzane są dwa lub trzy etapy, a na ostatnią część uczestnicy przyjeżdżają do Warszawy, gdzie spotykają się ze swoimi rówieśnikami z całej Polski oraz z innych państw. Poza Polską w I etapie bierze udział ok. 300-400 osób. Najlepsi otrzymują stypendium Rządu RP na studiowanie filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

W tym roku po raz pierwszy Olimpiada poza Polską przeprowadzona została w Rumunii. W dwustopniowych zawodach udział wzięło 11 licealistów. Ostatni etap to odbywający się w Suczawie w Domu Polskim w dniach 14-15 marca egzamin kwalifikujący najlepszych do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w Warszawie w dniach 16-20 kwietnia. Gościem zawodów jest przewodniczący Komitetu Gównego dr Tomasz Chachulski.

Dla siedmiu finalistów z Colegiul „Alexandru cel Bun” w Gura Humorului i Colegiul National „Petru Rares” w Suczawie to możliwość zmierzenia się z obowiązującymi w Polsce standardami, ogromna szansa oraz okazja do bardzo interesującego i pożytecznego wyjazdu do Polski.

Organizatorem Olimpiady w Rumunii jest Związek Polaków w Rumunii we współpracy z Wojewódzkim Kuratorium Szkolnym oraz Komitetem Głównym Olimpiady w Polsce.

Do finału w Warszawie zakwalifikowały się: Iuliana Iuresec i Miroslawa Drozdek z Pojany Mikuli, uczennice Colegiul „Alexandru cel Bun” w Gura Humorului i Monica Balac z Nowego Sołońca, uczennica Colegiul National „Petru Rares” w Suczawie.

Share.