• Română
  • Polski

Polonijne dożynki

0

Od 2006 r. Dniom Polskim towarzyszą także polonijne dożynki w Nowym Sołońcu. Od początku Związek Polaków w Rumunii organizuje je we współpracy z miejscową parafią pw. Zesłania Ducha św. Skromne początkowo, obecnie są trwającym przez cały dzień gwarnym i wielobarwnym świętem z udziałem przedstawicieli wszystkich polonijnych środowisk mieszkających w Rumunii. Prezentują oni wokół Domu Polskiego stoiska z lokalnymi wyrobami, przede wszystkim z tradycyjną kuchnią. Obok nich prezentują się także ich rumuńscy i ukraińscy sąsiedzi, a także goście z Polski, w tym roku tradycyjnie już Złotnik i po raz pierwszy gmina Łagiewniki.

Tegoroczne dożynki odbyły się w sobotę 27 sierpnia. Tradycyjnie rozpoczęła je uroczysta Msza św. Goście dotarli na nią na odświętnie przyozdobionych wozach, prowadzonych przez konną baderię. Przywitani zostali przed kościołem chlebem i solą. Liturgię sprawował Jego Ekscelencja nuncjusz apostolski w Rumunii i Mołdawii Miguel Maury Buendia wraz z Jego Ekscelencją Petru Gherghelem – biskupem seniorem diecezji Jassy, prałatem Germano Penemonte – radcą Nuncjatury Apostolskiej w Peru, prałatem Ionuțem Paulem Strejakiem z Nuncjatury Apostolskiej w Kenii z misją chargés daffaires ad interim Nuncjatury Apostolskiej w Sudanie Południowym, gospodarzem ks. dr. Stanisławem Janem Kucharkiem – kapelanem Polaków z diecezji Jassy i proboszczem parafii w Nowym Sołońcu oraz księżmi z całego dekanatu Bukowiny. Kazanie wygłosił kapelan Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującego w Krajowej major Sebastian Semrau. Podczas ofiarowania delegacje wszystkich polonijnych środowisk, ich rumuńskich i ukraińskich sąsiadów oraz przybyłych z Polski gości złożyli dary w formie bukietów kwiatów, chleba, wieńców czy pięknie udekorowanych koszy pełnych plonów.

Po Mszy św. wszyscy udali się na piknik do Domu Polskiego, odwiedzili stoiska i wysłuchali najpierw przemówień gości, a potem koncertu w wykonaniu polonijnych zespołów „Sołonczanka” z Nowego Sołońca i „Mała Pojana” z Pojany Mikuli, polskiego chóru „Canzona” z Olesznej, rumuńskiego zespołu „Pădurețul” z Pîrteștii de Sus, ukraińskiego zespołu „Kolomeika” z Seretu oraz solistki Franceski Pauli Pelciar z Wikszan. Na najmłodszych czekała jeszcze tradycyjna loteria fantowa.

W tegorocznych Dożynkach udział wzięli: ambasador RP w Bukareszcie Maciej Lang, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą poseł Tadeusz Aziewicz, konsul RP w Bukareszcie Jarosław Szkirpan, Katarzyna Zalaszewska z Instytutu Polskiego w Bukareszcie, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. Józef Wróbel wraz z koordynatorem ds. inwestycji Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Piotrem Żołyńskim, podpułkownik Olgierd Cieśla i podpułkownik Daniel Domin z Dowództwa Międzynarodowej Brygady Południowy-Wschód w Krajowej, delegacja XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującego w Krajowej z dowódcą majorem Adamem Gombińskim i kapelanem majorem Sebastianem Semrau, wicewojewoda Cristian Șologon, wiceprzewodniczący Rady Województwa Suczawa Neculai Barbă, dyrektor Kopalni Soli w Kaczyce Radu Gheorghe Dârțu, wójt gminy Kaczyka Petru Todosi, wójt gminy Moara Eduard Dziminschi, wicekurator prof. Petru Crăciun.

Gospodarzem dożynek był prezes Związku Polaków w Rumunii, poseł Gerwazy Longher wraz z małżonką Victorią Longher. Swoje stoiska zaprezentowały natomiast polonijne organizacje lokalne z Nowego Sołońca, Pojany Mikuli, Pleszy, Păltinoasy, Kaczyki, Gura Humorului, Suczawy, Moary, Seretu, Wikszan, Jass i Bukaresztu oraz społeczność ukraińska z Kaczyki i Majdanu i rumuńscy sąsiedzi z Pîrtești de Sus, a także rodziny reemigrantów z Bukowiny do Polski ze Złotnika i delegacja gminy Łagiewniki.

Po dwóch latach organizatorzy powrócili do formuły sprzed pandemii i widać było, jak bardzo wszyscy za tym spotkaniem tęsknili. Tegoroczne polonijne dożynki bardzo się udały.

Elżbieta Wieruszewska-Calistru

Foto: Ștefania Carmen Dorosceac, Iuliana Agneșca Dascălu, Ierzynka Michalina Budaș

Share.