• Română
  • Polski

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021”

0

Przy Związku Polaków w Rumunii działają dwa zespoły ludowe – „Sołonczanka” i „Mała Pojana”, prezentujące zarówno swój lokalny góralski folklor, jak i polskie tańce narodowe.

Związek Polaków w Rumunii  złożył wniosek na zakup polskich strojów ludowych dla zespołów „Mała Pojana” i „Sołonczanka” działających przy Związku Polaków w Rumunii (z siedzibą w Suczawie) do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w 2021 roku. Otrzymał na ten cel dofinansowanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” a kancelarią Prezesa Rady Ministrów w ramach obszaru rozwijania struktur organizacji polonijnych na świecie.

Umowę na ten zakup podpisał prezes Związku Polaków w Rumunii, poseł Gerwazy Longher z panem Mariuszem Grudniem, prezesem Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Share.