• Română
  • Polski

Spotkanie wielkanocne

0

Wielkanoc to najważniejsze święto dla chrześcijan. Jezus, który umarł na krzyżu – zmartwychwstał! Pokonał grzech i śmierć, aby nas uratować. Umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla nas grzesznych i dla naszego zbawienia.

W tym roku katolicy obchodzili święta Wielkiej Nocy 17 kwietnia, natomiast prawosławni 24 kwietnia. Z tej to okazji, po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, Polacy z Bukowiny spotkali się w Domu Polskim w Nowym Sołońcu 25 kwietnia, aby podzielić się święconym jajkiem.

Dzielenie się święconym jajkiem jest starym polskim obyczajem, który zachowali także Polacy w Rumunii. Dzieleniu się nim towarzyszy wzajemne składanie sobie najlepszych życzeń wszelkiej pomyślności i spokoju przez cały rok. W spotkaniu udział wzięli: JE Iosif Păuleț – biskup diecezji Jassy, ks. dr Stanisław Jan Kucharek wraz z księżmi z całego dekanatu bukowińskiego, a także wicewojewodowie Ioan-Cristian Șologon i Alexandru-Marian Salup-Rusu, prezes Związku Polaków w Rumunii, poseł Gerwazy Longher, pierwsza wiceprezes Związku Polaków w Rumunii Victoria Longher oraz prezesi i członkowie lokalnych organizacji Związku Polaków w Rumunii z Kaczyki, Paltynosy, Seretu, Wikszan, Radowiec, Pojany Mikuli, Pleszy, Moary, Suczawy, Gura Humorului i Nowego Sołońca.

Spotkanie rozpoczął prezes Związku Polaków w Rumunii, poseł Gerwazy Longher, który przywitał wszystkich i ze wzruszeniem mówił o tym, że możemy świętować razem po dwóch latach ograniczeń, możemy wznowić naszą pełną działalność i znowu się spotykać. Przypomniał stare powiedzenie, że kiedy się zgubisz, warto przypomnieć sobie, z kim dzieliłeś się święconym jajkiem, a z pewnością znajdziesz drogę powrotną. Wicewojewoda Ioan-Cristian Șologon przekazał pozdrowienia od wojewody Gheorghe-Alexandru Moldovanana i pożyczył wszystkim wesołych świąt, a wicewojewoda Alexandru-Marian Salup-Rusu wyraził radość z faktu ponownego spotkania z mniejszością polską z Bukowiny i przekazał życzenia zdrowia i pokoju, który tak ważny jest w dzisiejszych niespokojnych czasach. JE biskup Iosif Păuleț, zwracając się do obecnych wyraził radość z bycia wśród Polaków i podziw dla nich za zachowanie i kultywowanie dawnych zwyczajów. Przekazał także pozdrowienia od biskupa pomocniczego diecezji Jassy JE Petru Sescu i biskupa seniora JE Petru Gherghela. Poświęcenia symbolicznego kosza ze święconką i jajek dokonał w języku polskim proboszcz parafii w Nowym Sołońcu ks. dr Stanisław Jan Kucharek.

Spotkanie zakończyło się biesiadą, podczas której wszyscy mieli okazję podzielenia się święconym jajkiem i złożenia sobie wzajemnie najlepszych świątecznych życzeń.

Chrystus Zmartwychwstał! Cristos a Înviat!

Tłum. Elżbieta Wieruszewska-Calistru

Share.