• Română
  • Polski

ZAPROSZENIE

0

Związek Polaków w Rumunii po raz 15. organizuje w Suczawie Dni Polskie pod hasłem „Bliżej siebie”, w ramach których odbędzie się międzynarodowe sympozjum poświęcone dziejom związków historycznych i kulturowych polsko-rumuńskich oraz współczesnemu obliczu tych relacji.

Tegoroczne sympozjum pod tytułem „Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historyczno-kulturowych” odbędzie się w dniach 5-6 września 2013 roku w trzech panelach: W kręgu historii (ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej z okazji 20. rocznicy podpisania Układu o przyjaznych stosunkach i współpracy), W kręgu literatury i kultury oraz W kręgu problematyki mniejszości narodowych. W ramach Dni Polskich, oprócz sympozjum, organizatorzy przygotowali także imprezy towarzyszące, między innymi spotkanie promujące najnowsze wydawnictwa, poświęcone relacjom polsko-rumuńskim, wystawę fotografii, koncert folklorystyczny oraz dzień 7 września spędzony z rumuńską Polonią w Nowym Sołońcu podczas dorocznych polonijnych Dożynek.

Program Dni Polskich

05.09 – czwartek

09,30 Otwarcie Dni Polskich w Muzeum Historii, wernisaż wystawy „Cztery miasta: Kiszyniów – Lwów – Bukareszt – Kraków”
11,00 obrady sypmozjum – sekcja historyczna – Muzeum Przyrodnicze

06.09 – piątek
9,00 obrady sympozium – sekcja historyczna – Muzeum Przyrodnicze sekcja literatury i kultury oraz mniejszości narodowych – Dom Polski
20,30 koncert zespołu Pieśni i Tańca „Resovia Saltans” oraz Zespołu Artystycznego „Ciprian Porumbescu” – sala widowiskowa Domu Polskiego w Suczawie

7.09 – sobota
Polonijne Dożynki w Nowym Sołońcu
11,00 uroczysta msza, prezentacja plonów i wyrobów regionalnych, koncert folklorystyczny

Prezes

Związku Polaków w Rumunii

Gerwazy Longher

Share.