• Română
  • Polski

Pleşa are parohul său

0
0% Awesome

Noul Paroh de la Plesa

Drum întortocheat, căsuţe pitoreşti, privelişti splendide, iar pe culme biserica cu hramul Sf. Ana – este Pleşa. Satul a fost întemeiat în anul 1836 şi a fost a doua localitate poloneză în Bucovina. În acelaşi an, preoţii parohiei din Gura Humorului aveau grijă de noii colonişti, iar locuitorii Pleşei participau, în fiecare duminică, la liturghie în biserica parohială, la distanţă de 9 km, din Gura Humorului.

La începutul sec. XX locuitorii au construit o biserică, consacrarea acesteia a avut loc în 1904. Următorul moment important în viaţa parohiei a fost trecerea ei, în anul 1921, la parohia din Soloneţu Nou. După anul 1989 s-a decis renovarea bisericii terminată în anul 1993, iar în ziua de 26 iulie, de sărbătoarea Sfintei Ana, biserica a fost sfinţită din nou. În ianuarie 2003 a venit o nouă schimbare, Pleşa fiind trecută la parohia din Poiana Micului.

 

Locuitorii din Pleşa nu vor uita ziua de 15 septembrie a.c., este ziua în care, pentru prima dată, au primit un nou paroh care va locui împreună cu ei. Bucuria este cu atât mai mare cu cât pr. Andrei Staszkovian provine din Soloneţu Nou, iar liturghiile vor fi oficiate în limba polonă. Încă de dimineaţă se vedea că această zi va fi deosebită, biserica şi casele erau special împodobite.

La ora 17.00 a început liturghia festivă oficiată de noul paroh – pr. Andrei Staszkovian, un accent în plus a fost primirea de către credincioşii din Pleşa a icoanei Maicii Domnului de la Cacica, ceea ce a conferit un caracter deosebit întregii festivităţi. La liturghie, în afară de locuitorii Pleşei, a participat şi preşedintele Uniunii Polonezilor din România Ghervazen Longher precum şi mulţi polonezi din Soloneţu Nou, Poiana Micului şi Suceava care au vrut să fie martorii unui eveniment atât de important în viaţa parohiei din Pleşa. După liturghie, credincioşii din Pleşa au pregătit pentru toţi cei prezenţi o primire.

Share.